E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Ferdi Erdoğan: "Enerjinin Verimli Kullanılması Son Derece Önemli"

Ferdi Erdoğan: "Enerjinin Verimli Kullanılması Son Derece Önemli"

13 Şubat 2019 Çarşamba / 22:34 | HABERLER
179. Sayı (Şubat 2019)
91 kez okundu

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Enerji Verimliliği Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, enerji ihtiyacının yüzde 75’inin ithalat yoluyla karşılandığı ve tüketilen toplam enerjinin yüzde 40’a yakınının binalarda kullanıldığı Türkiye’de, yeni binaların yanı sıra mevcut binalarda sağlanacak enerji verimliliğiyle cari açığın düşürülebileceğini vurguladı.

Enerji verimliliğini artırmak için “Enerji Performansı” hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini savunan Ferdi Erdoğan, “Enerji Performans Sözleşmeleri, enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak, bu tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman yöntemidir. Örneğin Almanya’da enerji performans sözleşmelerinin yüzde 75’i, ABD’de ise yüzde 82’si kamu tarafından uygulanıyor” diye konuştu.

Kamu özel sektöre örnek olmalı
Kentsel dönüşüm sürecinin konutlarda enerji verimliliğinin artırılması açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “Özellikle enerji performansının Türkiye’de hızla benimsenerek yaygınlaşması için kamu, özel sektöre örnek olmalı. Ayrıca tüm stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörü de kapsayacak bir Enerji Verimliliği Ajansı’nın yapılandırılması, sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmeli. Kentsel dönüşüm projelerini yapan ve anlatan, önemli projelerin sözcüleri ile konuştuğumuzda dahi, bunların büyük çoğunluğunun iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sera gazı salımı konularını birer pazarlama aracı olarak kullandıklarını görüyoruz. ‘Peki, o halde nasıl yaptınız? Binalar dönüşmeden önce ne kadar enerji tüketip havaya ne kadar sera gazı salıyorlardı? Sizin projeniz sonrası durum nedir?’ sorularına tatmin edici bir yanıt alamıyoruz. Özellikle belediyelerin yaptığı dönüşümlerde, binaların, konutların Enerji Kimlik Belgesi konusunda karşılaştığımız tablo üzücü. Dolayısıyla ülkemizde hala bu konuda bilgi eksikliği var. Başta uygulamacılar olmak üzere mimarlar, mühendisler ve müteahhitlerin de içinde olduğu sektör temsilcilerine yönelik, enerji verimliliği konusunda güncel bilgi ve gelişmeleri aktarmaya ağırlık vermeliyiz.”

Son yayınlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023”ün, önemli bir mevzuat olduğunun altını çizen Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: “2018-2023 arasında uygulanacak 55 Eylem Planının 12’si, binaları kapsıyor. Söz konusu 12 eylem, yeni yapılacak ve mevcut binaların verim sınıflarının iyileştirilmesi, kamu sektöründeki verimlilik potansiyelinin hayata geçirilmesi, binalarda yerinde üretimin ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina envanteri çalışmasının yapılması ve bütün kesimlere hitap eden farkındalık çalışmalarını kapsıyor. Türkiye’de birincil enerji tüketimi 2015 yılında 129,7 MTEP olarak gerçekleşerek, 2005’ten 2015’e kadar yüzde 46 oranında artış gösterdi. Son eylem planı ile Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefleniyor. Ayrıca 2023 yılına kadar yüzde 23,9 MTEP verimlilik sağlanması ve bu verimlilik için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor.”

Enerjinin verimli kullanılması son derece önemli
İmalat sanayisinin ve hizmetler sektörünün en önemli girdilerinden birini enerjinin oluşturduğuna dikkat çeken Ferdi Erdoğan sözlerinde şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz enerjide büyük oranda dışa bağımlı. Toplam enerji tüketiminin sadece yüzde 25’i yerli kaynaklardan elde edilmektedir. Yüzde 75’i doğalgaz petrol gibi ithalata dayalı. Sanayimiz yüzde 25, konutlarımız yüzde 35 olmak üzere toplam enerjinin yüzde 60’ını tüketmektedir. Keza sera gazı salınımlarını da düşündüğümüzde, ülkemizin her geçen gün artan enerji talebinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, enerjinin verimli kullanılması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrar için son derece önemlidir. Örneğin, ülkemizde konutlarda ortalama enerji tüketimi yıllık 350 kWh/m2dir. Enerji verimliliği gelişmiş ülkelerin standardı olan yıllık 100 kWh/m2 altına düşürüldüğünde bir enerji verimliliğinden bahsedebiliriz. Bu uygulama toplam enerji ithalatında en az yüzde 20 tasarruf sağlayacaktır.”

Terminoloji sorunu giderilmeli
Binalarda enerji verimliliğinde terminoloji sorunu yaşandığına da dikkat çeken Ferdi Erdoğan, “Yeşil Bina, Sıfır Enerjili Bina, Pasif Ev ve diğer benzer tanımlar net değil. Birbirinin yerine kullanılan bu tanımlar netleşmeli, herkes aynı dili kullanmalı. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları aralıksız sürmeli” dedi.


 


İlginizi çekebilir...

TMB, Nisan 2019 İnşaat Sektörü Analizi'ni Açıkladı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), makro ve mikro ekonomik verileri titiz bir çalışmayla bir araya getirdiği ve bu nedenle sektörün yanı sıra tüm eko...
20 Mayıs 2019 Pazartesi / 11:21

Türkiye'nin Dev Projesinde, Ravaber İmzası

Bilkent Ankara Şehir Hastanesi projesinin ısı yalıtımı Ravaber Taşyünü ile yapıldı. Projeye, Mardav bayileri tarafından 258 bin 500 metrekare taşyünü ...
17 Mayıs 2019 Cuma / 10:21

MAPEI, MIMARSIV Selection 2019'a Katıldı

Tasarımlarda trendi yakalayan İtalyan yapı kimyasalları devi MAPEI, yaratıcı zemin önerileriyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen MIMARSIV Selection 2019&#...
17 Mayıs 2019 Cuma / 10:17

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.