E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Isı Yalıtımından Kullanılan EPS Ürünlerine Reçine Kaplama

Isı Yalıtımından Kullanılan EPS Ürünlerine Reçine Kaplama

8 Kasım 2018 Perşembe | TEKNİK MAKALE
176. Sayı (Kasım 2018)
324 kez okundu

MAK. MÜH. SERDAR UYGUR - KİMYA MÜH. ERCAN ULAŞ
Ege Proses Makine Sanayi A.Ş.

1. GİRİŞ
Endüstrideki gelişmelere ve nüfus artışına bağlı olarak dünyada enerjiye olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bu artışla sınırlı doğal kaynakların hızla tükenmesi ve önemli çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sanayi, tarım, ulaşım, konut gibi birçok alanda kullanılan enerjinin verimli kullanılması zorunlu olmaktadır. Sektörlere göre 2014 yılı toplam nihai enerji tüketiminin %57,7’si imalat sanayi, %19,3’ü ulaştırma ve depolama, %4,7’si ise inşaat sektöründe gerçekleşmiştir [1]. 

Burada üretilen enerjinin israf edilmeden verimli şekilde değerlendirilmesinin önemi açıktır. İnşaat sektörü ile ilişkili tüketimin oranının yüksek olması sebebi ile bu sektörde verimlilik ve kayıpların azaltılması daha da öncelikli olmaktadır. Yapılarda uygun yalıtım uygulanması ile enerji tüketiminin azaltılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve çevre duyarlılığı açısından oldukça önemlidir. Son yüzyılda polimer alanındaki gelişmeler, tıp, gıda, tekstil, bilişim gibi birçok endüstrinin yanı sıra yapı sektöründe polimer levhaların kullanılması yaygınlaşmıştır. Modern binalar için ve inşaat endüstrisinde yüksek ısıl yalıtımla beraber, yeterli mukavemet özellikleri ve enerji verimliliğine de sahip olan uygun yapı elemanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Binanın dış yüzeylerine yalıtım uygulamak, dış duvarların renklerini değiştirmek, cam tiplerini ve pencere boyutlarını değiştirmek, gölgeleme elemanları kullanmak gibi önlemler de ek tasarruf yöntemleri olarak sıralanabilir. Bazı enerji simülasyon modelleri kullanılarak binalarda enerji kullanımını etkileyecek tasarruf yöntemleri daha detaylı irdelenebilir.

EPS (Expanded Polistiren=EPS-Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük), petrolden elde edilen ve taneciklerin şişirilmesi ve füzyonu (yapışması) ile köpük halinde ürünler elde edilen, termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli ısı yalıtım malzemesidir. Günümüzde ısıl ışınları yansıtarak ısıl iletkenliğin azaltıldığı gri tonlarındaki ürünler de mevcuttur. EPS’nin ısı iletkenliği yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunluk arttıkça ısı iletkenliği azalır. EPS’nin ısı iletkenliği, yoğunluğun 15-40 kg/m3 arasında değerler alması halinde, 0,033 W/mK ile 0,040 W/mK arasında değerler alır ve kullanım ömrü boyunca sabit kalır. Üretimde kullanılan şişirici gaz pentandır. Pentan, üretimi takip eden saatler içinde havayla yer değiştirir.

EPS ürünler, düşük ısıl iletkenlik özelliği sayesinde termal performans ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu özelliği ile EPS, düşük enerji tüketen yapılar açısından alternatif yapı ve yalıtım malzemesi olabilme kapasitesine sahiptir. Isı iletkenlik değerinin düşük olması, yoğunluğunun az olması, yeterli çekme ve darbe dayanımı, düşük birim ağırlık, boyutsal kararlılık, kimyasal etmenlere dayanıklılık, yüksek ısı tutuculuk, su ve nemden etkilenmeme ve düşük fiyata sahip olmak ısı yalıtım malzemesinden beklenen performans özellikleridir.

EPS çevre açısından da güvenli bir malzeme olup, zehirli bir madde değildir, inorganik maddelerle tepkimeye girmez. Uygulanması sırasında ve kullanımı sırasında insan sağlığı için tehlike oluşturmaz. Besin değeri yoktur; bu sebeple mantar vb. mikro organizmalar gelişmez. Çeşitli şekillerde geri dönüşümü olan bir malzemedir. Geri dönüşümün ne şekilde olacağına teknolojik, çevresel ve ekonomik şartlar incelenerek karar verilir. EPS Ekonomik yalıtım malzemesidir. Gerçek performansını daha düşük maliyetle sunar. Sonsuz ömürlüdür, bina durdukça yalıtım görevine ilk günkü gibi devam eder. Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.

Makalenin devamını e-dergiden okumak için lütfen tıklayın.


 


İlginizi çekebilir...

Yangın Emniyeti ve Cephe Tasarımı

Yangın doğal olmayan afetlerin en kötülerinden biridir. Gerekli tedbirler ile kolay önlenebileceği düşünülürse, bina yangınlarında yaşanan önemli can ...
7 Ağustos 2019 Çarşamba

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ulusal Yeterlilik Sistemindeki Yansımaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkelerine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG), 'Çalışan kesimin bedensel, ruhsal ve...
7 Ağustos 2019 Çarşamba

Isı Yalıtımlı Sandviç Panellerde Yaşam Kullanım Ömrü

Panelin kullanım ömrünü etkileyen en önemli faktörler sacın maruz kaldığı ortam ve nem tuzluğudur. Bunlar optimum seviyede olduğu sürece panel uzun yı...
10 Temmuz 2019 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.