E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Bitkilendirilmiş Cephe Sistemlerinin Farklı İklim Bölgelerindeki Isıl Performanslarının Değerlendirilmesi ve Türkiye'de Uygulanan BCS Tipleri

7 Ekim 2016 Cuma | TEKNİK MAKALE
151. Sayı (Ekim 2016)

Araş. Gör. Elif Yüksel GTÜ Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. A. Nil Türkeri İTÜ Mimarlık Fakültesi

1. GİRİŞ

Son yüzyılda dünyadaki dış ortam sıcaklıkları önemli oranda artış göstermiştir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin raporuna göre, herhangi bir önlem alınmazsa önümüzdeki yüzyılın sonuna kadar dış ortam sıcaklıklarında 4°C’ye kadar artış olacaktır. Dünyadaki dış ortam sıcaklıklarının artmasına, dolayısıyla özellikle yaz aylarında insan sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine neden olan kent ısı adası etkisi ve sera etkisinin azaltılması için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Yeşil alanların/yüzeylerin arttırılarak kent ısı adası etkisinin azaltılmasındaki ve cephe yüzey sıcaklıklarının azaltılarak soğutma enerjisi tüketimlerinin indirgenmesindeki faydalarından dolayı dünyada bazı ülkelerde enerji etkin sistemlerden biri olarak kullanılan bitkilendirilmiş cephe sistemlerinin ısıl performansının ölçüldüğü çeşitli bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Türkiye’de de iklim değişikliğine neden olan seragazı emisyonları artmaktadır. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin dördüncü değerlendirme raporunda, 21. yüzyılın sonuna doğru Türkiye’de dış ortam sıcaklıklarında 2.5°C - 4°C’lik bir artış olacağı öngörülmektedir. Türkiye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla 2020 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını %7 oranında sınırlandırmayı hedeflemektedir. Ancak, yurtdışında bazı ülkelerde enerji tüketimlerinin azaltılmasında kullanılan bitkilendirilmiş cephe sistemlerinin (BCS) Türkiye’deki ısıl performansının ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu amaçla, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bitkilendirilmiş cephe sistemlerinin ülkemiz gerçek hizmet koşullarındaki ısıl performansının deneysel olarak ölçülmesi için bir doktora çalışması başlatılmıştır. Bu makalede, cephe yüzey sıcaklıklarının ve binalarda enerji tüketimlerinin azaltılması bakımından bitkilendirilmiş cephe sistemlerinin faydalarını sayısal ve deneysel olarak ortaya koyan çalışmalar Köppen iklim sınıflandırmasına göre farklı iklim bölgeleri altında toplanarak irdelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de BCS uygulayıcı firmalarının özellikle bina cephelerinde yaygın olarak kullandıkları sistem tipleri ortaya koyulmuştur. Bu makalede, ılımlı nemli iklim bölgesinde/ Csa iklim grubunda yer alan Kocaeli ilinde kurulumu yapılacak ve gerçek hizmet koşullarında ısıl performans ölçümleri gerçekleştirilecek olan bitkilendirilmiş cephe sistem tipinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 


İlginizi çekebilir...

Yangın Emniyeti ve Cephe Tasarımı

Yangın doğal olmayan afetlerin en kötülerinden biridir. Gerekli tedbirler ile kolay önlenebileceği düşünülürse, bina yangınlarında yaşanan önemli can ...
7 Ağustos 2019 Çarşamba

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ulusal Yeterlilik Sistemindeki Yansımaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkelerine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG), 'Çalışan kesimin bedensel, ruhsal ve...
7 Ağustos 2019 Çarşamba

Isı Yalıtımlı Sandviç Panellerde Yaşam Kullanım Ömrü

Panelin kullanım ömrünü etkileyen en önemli faktörler sacın maruz kaldığı ortam ve nem tuzluğudur. Bunlar optimum seviyede olduğu sürece panel uzun yı...
10 Temmuz 2019 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.