E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
EMÜLZER
KNAUF

Dış Duvar-Betonarme Konsol Balkon Döşeme Birleşiminde Isı Köprüsü Oluşumu ve Farklı Çözüm Önerilerinin Etkinliği

5 Ekim 2016 Çarşamba / 14:27 | TEKNİK MAKALE
150. Sayı (Eylül 2016)

Özge Sarı - Y. Doç. Dr. M. Cem Altun İTÜ Mimarlık Fakültesi

1.GİRİŞ

Bina dış kabuğunda, yapı elemanlarının biraraya geldiği çatı-dış duvar, dış duvar-döşeme gibi bölgeler, yapı elemanının tek başına gösterdiği ısıl ve nem ile ilgili performanstan, farklı ve genelde daha olumsuz özellikler taşıyabilmektedir. Aynı durum tek bir yapı elemanı bünyesinde de oluşabilmekte ve aynı yapı elemanının “tipik bölge”sine göre daha farklı ısıl ve nem ile ilgili özellikler gösterebilmektedir. Yapı elemanlarının, biçimsel özelliklerindeki farklar, kullanılan malzeme özelliklerindeki farklar ve malzeme katmanlarının konumlarındaki farklar, söz konusu durumun ortaya çıkmasına neden olan önemli etmenlerdir. “Isı köprüleri” olarak da isimlendirilen bu bölgelerde, ısı geçişinin artması ile bağıntılı olarak ısı kayıp ve kazançları artmakta ve iç yüzey sıcaklığının gerekli düzeyde olmaması nedeniyle iç ısıl konfor etkilenmektedir [1]. Yine bu bölgelerde oluşan “düşük” iç yüzey sıcaklığı nedeniyle meydana gelen yüzeysel yoğuşma, yapısal ve görsel bozulmalara neden olmaktadır. Nemin bu bölgelerde birikmesi ve uzun süre yapı elemanına etki etmesi, küf ve mantar oluşumuna sebep olarak kullanıcı sağlığına da olumsuz şekilde yansımaktadır [2]. Sıralanan olumsuzlukların tasarım sürecinde engellenmesi amacıyla “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nde [3] ısı köprülerinin engellenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, tasarım sürecinde yol göstermek amacıyla yapı elemanlarının bünyelerindeki ve birleşimlerinde oluşan ısı köprülerinin ısıl ve nem ile ilgili performansa etkilerini somut örnekler ve hesaplamalar ile ortaya koyan “katalog” tipi ulusal ve uluslararası çalışmalar da yapılmıştır [4], [5], [6]. Türkiye’de konut yapılarının büyük bir kısmını betonarme yapılar oluşturmaktadır. Betonarme yapılardaki taşıyıcıların sürekliliği ısı yalıtımlarının süreksizliğine sebep olduğundan bu bölgelerde “ısı köprüsü” oluşumuna neden olabilmektedir. Betonarme konsol balkon döşemeleri de taşıyıcı-döşeme birleşiminin sürekliliği sebebiyle ısı yalıtımını kesintiye uğrattığından, bu tip ısı köprüleri için tipik bir örnektir. Dış duvar-betonarme konsol balkon döşemelerin ısıl ve nem ile ilgili performansı farklı iklim koşullarında simülasyon programı aracılığıyla belirlenmiştir. Çalışmada betonarme taşıyıcılardan kaynaklı ısı yalıtımının süreksizliğinin ısı köprüsü oluşumuna etkisi, ısı yalıtımının biçimsel ve konumsal değişikliklerinin ısı köprüsü oluşumundaki etkinliğinin belirlenmesi ve tasarım sürecinde kullanılabilecek genel ilkelerin ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Makalenin devamı için tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Havalandırma Sistemlerinde Gürültü ve Çözümü

Zahid Poyraz S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü...
30 Ocak 2019 Çarşamba / 11:01

Isı Yalıtımından Kullanılan EPS Ürünlerine Reçine Kaplama

MAK. MÜH. SERDAR UYGUR - KİMYA MÜH. ERCAN ULAŞ Ege Proses Makine Sanayi A.Ş....
8 Kasım 2018 Perşembe / 10:02

Mantolamanın Kitabı - 7. Bölüm

Knauf A.Ş. tarafından 2017 yılında yayınlanan 'Mantolamanın Kitabı' isimli kitaptan derlenmiştir....
8 Kasım 2018 Perşembe / 10:02

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.