E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tuzla Akustik Laboratuvarları

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tuzla Akustik Laboratuvarları

9 Ağustos 2016 Salı | TEKNİK MAKALE
148. Sayı (Temmuz 2016)

Türker Talayman Talayman Akustik Müh. Ltd. Şti.

1. GİRİŞ

Yapı sektörünün son dönemdeki önemli gelişimi ve ülke ekonomisi açısından lider konumu, buna bağlı olarak yerli yapı malzemesi üreticisi firmaların ve ürünlerinin artış gösteren çeşitliliği dikkat çekicidir. Ülkemizde son yıllarda akustik yalıtım, gürültü denetimi gibi konularda yönetmelik ve mevzuatlara da bağlı olarak bir farkındalık gelişmekle birlikte, inşaat proje yönetim şekillerinin gelişmesinin yanı sıra tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak bu farkındalığın oluşmasına neden olan faktörler içerisinde maliyet ve uygulama hızının düşürülmesi hedefiyle yapı detaylarının akustik performansın genel olarak zayıflaması, şehirlerin gürültü düzeylerindeki artış ve yapıların gürültü kaynaklarıyla arasındaki mesafelerin azalması nedeniyle artan maruziyeti de dikkate almak gereklidir.
Ülkemizdeki yapı stoğunun hızlı bir şekilde artması ve kentsel dönüşüm olarak adlandırılan eski binaların yeni ve nitelikli binalara dönüştürülmesi sürecinde yapı akustiği bağlamında bazı eksikliler gözlemlenmektedir. Bunların başında yapı akustiğine yönelik bir mevzuatın henüz yayınlanmamış olması itibariyle sağlanması gereken asgari akustik şartların belirlenmemiş olması gelmektedir. Diğer bir husus ise akredite düzeyde yapı akustiği laboratuvarının sayıca az olması ve üreticilerin ürünleriyle ilgili üçüncü taraf akredite akustik laboratuvar test sonuçlarını sunmamasıdır.
Buradan hareketle Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün inisiyatifiyle yapı sektörü ihtiyaçlarına cevap verecek bir akustik laboratuvar kompleksinin kurulması istenmiştir. TSE’nin İstanbul Tuzla Aydınlı’da bulunan yerleşkesi içerisindeki Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik Laboratuvar Müdürlüğü’ne bağlı olarak inşa edilen ve devreye alınan akustik laboratuvarların tasarımı ve özellikleri ile ilgili bilgilerin bu çalışma ile aktarılması hedeflenmiştir.
Talep edildiği üzere akustik laboratuvar kompleksi yapı akustiği ölçümleri, malzemelerin akustik özelliklerinin belirlenmesi ve ses gücü düzeyi ölçümleri amacıyla tasarlanmış ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında havadan yayılan ve yapıdan yayılan seslere karşı yalıtım düzeyi ölçümleri için TS EN ISO 10140 serisi, ses yutum katsayısı ölçümleri için TS EN ISO 354 ve elektrikli aletler gibi ses kaynaklarının ses gücü düzeyi ölçümleri için TS EN ISO 3741 standartları uyarınca test odaları tasarlanmıştır. Bunların yanı sıra araştırma-geliştirme aşamasında olan veya akustik uygulamalarda kullanılan malzemelerin akustik niteliklerinin belirlenmesi için TS EN ISO 10534-2 empedans tüpü ve TS EN 29053 hava akış direnci ölçüm düzenekleri de kurulmuştur. TS EN ISO/IEC 17025 standardı uyarınca Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Haziran 2015 içerisinde yapılan inceleme ve denetlemeler başarıyla sonuçlanmış olup, TÜRKAK tarafından yetkilendirme Eylül 2015 itibariyle yapılmıştır.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 


İlginizi çekebilir...

Yangın Emniyeti ve Cephe Tasarımı

Yangın doğal olmayan afetlerin en kötülerinden biridir. Gerekli tedbirler ile kolay önlenebileceği düşünülürse, bina yangınlarında yaşanan önemli can ...
7 Ağustos 2019 Çarşamba

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ulusal Yeterlilik Sistemindeki Yansımaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkelerine göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG), 'Çalışan kesimin bedensel, ruhsal ve...
7 Ağustos 2019 Çarşamba

Isı Yalıtımlı Sandviç Panellerde Yaşam Kullanım Ömrü

Panelin kullanım ömrünü etkileyen en önemli faktörler sacın maruz kaldığı ortam ve nem tuzluğudur. Bunlar optimum seviyede olduğu sürece panel uzun yı...
10 Temmuz 2019 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.