E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
B2B MEDYA

İklim Bölgelerine Bağlı Olarak Çatı Eğimlerinin Değerlendirilmesi(*)

8 Aralık 2015 Salı | TEKNİK MAKALE
141. Sayı (Aralık 2015)

Gamze Özkaptan Alptekin / İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Esra Bostancıoğlu / İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Esin Kasapoğlu / İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Giriş

Yapıların üst bitişini oluşturan, çevresel açıdan kent siluetinin bir parçası, yapının dış kabuğunun bir bileşeni olan çatılar, yapının tasarımına bağlı olarak, farklı teknolojilerle, farklı yapı malzemeleri ile ve farklı biçimlerde üretilebilmektedir. Başarılı mimari uygulamalarda karşımıza çıkan özel çözümlerin yanında pek çok uygulamada konvansiyonel çatı çözümleriyle karşılaşılmaktadır. Tipolojiye, yapı alanına ve kullanıma bağlı olarak değişen konvansiyonel çatılar, düz çatılar ya da eğimli çatılar olarak çözülebilmektedir. Büyük taban alanına sahip yapılarda, eğimli çatı çözümünün rasyonel olmaması, genellikle düz çatı çözümünün tasarıma kattığı nötr ama nispeten modern etki, ve çatı yüzeyinin kullanılabilir olması, düz çatıların tercih edilmesine neden olmaktadır. Ancak düz çatılarda ısı ve su yalıtımının çok titizlikle uygulanması gerekmektedir.
Taban alanı çok büyük olmayan ve çatı yüzeyinin kullanılmasına gerek duyulmadığı durumlarda, yağışın çatı yüzeyinden daha kolay uzaklaştırılması nedeniyle eğimli çatılar tercih edilmektedir. Eğimli çatılar genellikle betonarme, çelik veya ahşap strüktürle gerçekleştirilebilmektedir. Eğimli beton dökmek mümkün olmakla birlikte zahmetli bir iştir. Buna karşılık, eğimli bir çatıyı çelik veya ahşap strüktürle oluşturmak, yapının ölü yükünün betonarmeye oranla daha az artmasına neden olacağı için hem deprem açısından avantaj hem de yapım kolaylığı sağlar. Bunun yanında, çelik ya da ahşap eğimli çatı strüktürü oluştururken kullanılabilecek iki yapım tekniği vardır; “Oturtma Çatı” ya da “Asma Çatı” tekniği.
Yaygın olarak kullanılan oturtma çatı tekniği, tasarım ve yapım kolaylığına karşın çatı strüktürünün en üst kat tavan döşemesinin üzerine oturtulması nedeniyle, çatı arasında kalan hacimden yararlanılmasını zorlaştırır. Asma çatı tekniği ise, özel bir tasarım ve özenli bir yapım gerektirir. Çatı strüktürü, isteğe bağlı olarak, en üst katta yer alan mekandan rahatlıkla okunabilir. Bu nedenle, hem en üst kata mekansal anlamda bir zenginlik katar, hem de istenirse en üst katla bağlantılı kısmi kat alanı elde edilebilir. Eğimli çatılarda, çatı yüzeyinden çatı penceresi yapılarak doğrudan ya da ışık tüneli kullanarak bir alt kata günışığı alınabilir. Çatı altlarında kalan hacimlerin ortak alana ayrılması ile çatı altlarının son katla ilişkilendirilerek kullanıma katılması arasında mülkiyet açısından fark vardır. Bu nedenle çatı altlarının kullanıma katılması, tasarım aşamasında verilmesi gerekli bir karardır. Çatılarda karşılaşılan performans problemleri nedeniyle son katların doğrudan maruz kalacağı olumsuzluklar karşısında çatının ortak mülkiyette olması durumunda alınacak tedbir, yapılacak bakım ve onarımların, kat mülkiyeti esasına dayalı yapılarda sorun oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Son kat çatı aralarının kullanıma açılması, çatılardan beklenen performansın karşılanması için zorlayıcı bir etken olacak ve olası problemlerin önüne geçilerek yapı kalitesinin ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

Makalenin devamı için tıklayınız...

 


İlginizi çekebilir...

Cephelerde Kullanılan Fotovoltaik Panellerin Yangın Güvenlik Önlemleri Bağlamında İncelenmesi 2. Bölüm

Amerika Birleşik Devletleri'nin Inglewood şehrinde bulunan Green Dot Animo Leadership High School binasının güney cephesinde, kaplama malzemesi ol...
23 Aralık 2019 Pazartesi

Cephelerde Kullanılan Fotovoltaik Panellerin Yangın Güvenlik Önlemleri Bağlamında İncelenmesi (*) 1. Bölüm

Son dönemlerde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda enerji kullanımı hızlı bir şekilde artmıştır. Enerjiye duyulan ihtiyaçla birlikte mevcut kaynakla...
18 Ekim 2019 Cuma

Yangın Emniyeti ve Cephe Tasarımı

Yangın doğal olmayan afetlerin en kötülerinden biridir. Gerekli tedbirler ile kolay önlenebileceği düşünülürse, bina yangınlarında yaşanan önemli can ...
7 Ağustos 2019 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.