E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar

TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar

9 Kasım 2015 Pazartesi / 11:08 | HABERLER
140. Sayı (Kasım 2015)

Bu sene 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB)'nin güncel çalışmaları ile ilgili bilgi aldığımız TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, "Türkiye'de gazbeton üretiminin başlamasından bugüne kadar 50 milyon metreküp gazbeton üretildi ve yaklaşık dört milyon sağlıklı yapının inşasında kullanıldı. Bu da 20 milyar dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor" diyor.

Yalıtım: TGÜB’ün 25 yılını kısaca özetleyebilir misiniz? Hangi amaçlarla kuruldu? Dönüm noktaları ve inşaat sektörüne katkıları nelerdi?

Fethi Hinginar: TGÜB olarak Türk inşaat sektörünün yasal ve teknik altyapısına doğru katkılar sunabilmek ve Avrupa Birliği’yle olan ilişkilerde kurumsal olarak yer alabilmek amacıyla 1990 yılında kurulmuş bir organizasyonuz. AKG, BTG, Nuh ve Türk Ytong olmak üzere dört üyemiz var. Üye firmalarımıza ait Türkiye çapındaki 9 fabrikada beş milyon metreküpe yakın üretim kapasitemiz bulunuyor. Bu rakamlarla ülke olarak Avrupa’nın lider gazbeton üreticisiyiz...
Türkiye gazbetonla 1960’lı yıllarda tanışmıştı. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise gazbetonun önemi daha çok anlaşılmaya başlandı ve piyasadaki talebin artmasıyla birlikte yeni yatırımcılar devreye girdi. Türkiye’de gazbeton üretiminin yapıldığı ilk yıllardan itibaren en büyük hedeflerimizden birisi, Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği (EAACA)’ne üye olmaktı. Fakat önümüzde iki engel vardı. İlk engel, Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği’ne sadece ilgili ülkelerdeki gazbeton üretici birliklerinin üye olabilmeleriydi. Diğer engel de, ülke olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmamasıydı. Fakat yıllar geçip Türkiye’deki üretici sayısı artmaya başlayınca, ilk engel olan Birlik olma engelini 1990 yılında Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği’ni kurarak aşmış olduk. İkinci engeli de, sadece AB’ye üye ülkelerin değil, aday ülkelerin de bu Birliğe üye olabileceği maddesini EAACA’nın yönetmeliklerine sokarak aştık ve kurulduğumuz yıl olan 1990’da Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği’ne üye olduk. O zamanlarda Türkiye’de üretilen toplam gazbeton miktarı 600 bin metreküp civarındaydı.
Yıllar içindeyse ısı yalıtım bilincinin artmasıyla gazbeton kullanımı da giderek yaygınlaştı, üretici sayısı ve üretim hacmi arttı. Enerjinin verimli kullanılması gerektiğinin anlaşılmasının ardından gazbetonun da bu kapsamda ciddi bir fayda oluşturduğu görüldü ve talep her geçen yükseldi. Türkiye’de gazbeton üretiminin başlamasından bugüne toplam 50 milyon metreküp gazbeton üretilerek, yaklaşık dört milyon sağlıklı ve çağdaş yapının inşasında kullanıldı. Bu da 20 milyar dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor.
Avrupa ülkeleri yapı yönetmeliklerini tümüyle revize ediyorlar. Enerji tüketimini mevcut ve yeni yapılacak binalarda çok ciddi şekilde kısıtlıyorlar. Hedefleri, sıfıra yakın enerji tüketecek konutlar üretilmesi. Türkiye’de ise mevcut yapı stoğumuz Avrupa’daki mevcut binalara göre yüzde elliye yakın fazla enerji tüketiyor. Yani aramızda uçurum var. TGÜB olarak bu standartların Türkiye’ye adaptasyonu konusunda da çalışmalar yürütüyoruz.
Özelikle gazbeton ve yapı malzemelerini ilgilendiren standart ve yönetmeliklerin hazırlanma süreçlerinde kamu kurumları nezdinde TGÜB’ün ciddi ve kabul edilir bir kurum olmasını sağladık. Nitekim şu anda yapı malzemeleriyle ilgili çıkan her türlü yönetmelik veya standart değişikliklerinde mutlaka TGÜB’den görüş alınıyor. Yangın Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği çalışmalarının içinde olduk ve katkı sağlamaya çalıştık.

Yalıtım: Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği’ne neden üye olmak istiyordunuz?

Fethi Hinginar: Gazbeton, teknolojik özellikleri çok yüksek ve devamlı gelişime açık bir ürün. Ayrıca geleneksel yapı malzemelerine karşı artı özellikleri olan fakat bu özelliklerini yansıtması için mutlaka bilinçli çalışmalar yürütülmesi gereken bir ürün. Dolayısıyla Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde yaygın şekilde kullanılan gazbetonun Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarına uyumu ve standartları Türkiye’ye yansıtmak için Birliğe üye olmayı istiyorduk. Üye olduktan sonra, ilerleyen yıllar içinde de sadece üye olarak kalmadık, Avrupa Gazbeton Üreticiler Birliği’nin yönetiminde de etkin şekilde yer aldık. Bunun yanında Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği’ne, TGÜB’ün de kayda değer katkıları oldu. Bunlardan en önemlilerinden birisi de, Avrupa’da çok yaygın olmayan deprem güvenliği konusunun gündeme getirilmesiydi.Yalıtım: TGÜB’ün gündeminde neler var?

Fethi Hinginar: Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği üyeleri Türkiye’ye yeni ve teknik ürünler kazandırmayı hedefliyor ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla ısı yalıtım değeri çok daha yüksek gazbeton üretmeyi amaçlıyoruz. Halihazırda gazbeton sektöründe, taşyününün ısı yalıtım değerlerine yakın gazbeton malzemeler üretiliyor. Bu malzemelerin Türkiye’de üstün özellikleriyle inşaat sektörüne ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
TGÜB olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile çok ciddi ortak bir araştırma yürütüyoruz. Bu kapsamda, gazbeton malzemelerinin deprem karşısındaki davranışlarının bilimsel olarak ortaya konulması için bir çalışma içinde yer alıyoruz. İki yıldır devam eden çalışmanın yılsonunda tamamlanması planlanıyor. Bu çalışmaya gerek bizim açımızdan gerekse Türkiye’de depremlerde yapısal davranışların daha sağlam bir zemine oturması açısından çok değer veriyoruz. Çalışma Avrupa’da da takip ediliyor. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi bu araştırmayı Almanya’dan katkı alarak yürütüyor.
25. yıl kutlamalarımızla birlikte kasım ayında Avrupa Gazbeton Üreticileri Birliği’nin yönetim kurulu toplantısını da İstanbul’da yapacağız. Ayrıca, ülkemizde fotoğraf sanatı ve sanatçılarına katkıda bulunmak ve yaşadığımız, çalıştığımız, her gün önünden geçtiğimiz ve fakat fark edemediğimiz hayata renk katan yapılara dikkat çekmek amacıyla “Fark Yaratan Yapılar” Fotoğraf Yarışması düzenliyoruz. Yarışmanın sergisi ise İstanbul Deniz Müzesi’nde yapılacak.

Yalıtım: Gazbeton yapıya, tasarımcı, yükleniciye ve kullanıcıya ne tür katkılar sağlıyor?

Fethi Hinginar: TGÜB üyesi gazbeton üreticileri, inşaatlara kalitesi garanti edilmiş malzemeler sunuyorlar. Enerji verimliliği açısından yüksek ısı yalıtım özelliği olan yanmaz malzemeler üretiyoruz. Yani gazbeton, yapı malzemeleri içinde yanmazlık özelliğiyle öne çıkan bir malzeme. Yine gazbeton, hafifliği dolayısıyla binaların toplam yükünü de hafifletiyor ve dolayısıyla deprem esnasında riskleri de azaltıyor. Ayrıca gazbetonun ana hammaddesi olan kum, nihai üründe hacim olarak ancak yüzde yirmilerde bir pay alıyor. Nihai ürün olan gazbetonun yüzde sekseni ise hava kabarcıklarından oluşuyor. Yani yarattığımız katma değerin yanında tabiattaki ana hammaddeleri de çok az kullanıyoruz. Az hammaddeyle hacimli ürünler üretiyoruz. Ayrıca gazbeton üreticileri olarak yapı malzemeleri üreticileri arasında ilk EPD sertifikalarını alan firmalar, üyelerimiz arasında bulunuyor.

Yalıtım: Gazbeton pazarıyla ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Fethi Hinginar: Gazbetonun, her geçen gün artan ısı yalıtım değerleri ve yanmazlık özelliği ile geleceğin en önemli yapı malzemelerinden birisi olacağına inanıyorum.

Yalıtım: Devletten ve kamu kurumlarından ne tür beklentileriniz var?

Fethi Hinginar: Türkiye’de yapı mevzuatı açısından önemli boşluklar olduğunu biliyoruz. Mesela bir yapı yasamız yok. Yönetmeliklerle farklı konular düzenlenmeye çalışılıyor. Örneğin Isı Yalıtım Yönetmeliği ile Yangın Yönetmeliği arasında çelişen maddeler bulunuyor. Yönetmeliklerde ucu açık konular var. Türkiye’de ciddi bir yasal altyapının oluşması şart. TGÜB olarak yönetmelik revizyonu çalışmalarının içinde yer alıyoruz. Deprem yönetmeliğindeki bazı eksiklerin, biraz önce bahsettiğim ODTÜ ve İTÜ ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın sonuçlanmasının ardından giderileceğini tahmin ediyoruz. Türkiye’de Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin olmaması da ciddi bir eksiklik olarak önümüzde duruyor. Bunun yanında ses yalıtımı ve rüzgarla ilgili yasal düzenlemelerin olmaması da büyük eksikliler olarak görülebilir. TS 825 de geçtiğimiz senelerde revize edildiği halde maalesef hala Resmi Gazete’de yayınlanmadı. Oysa önceki Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne göre yalıtım performansını yüzde 20 civarında iyileştiren bir yönetmelikti.
Türkiye’de 6.5 milyon konutun yıkılıp, yeniden yapılması lazım ve bu en geç 15 yıl içinde olmalı. Türkiye’nin bir başka dezavantajı da çok sağlıklı bir yapılaşma politikamızın olmayışı. Şu anda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının çok sağlıklı yürümediğini de hepimiz biliyoruz. Otuz yıl sonra yeniden bir kentsel dönüşüme ihtiyaç duyabiliriz. Bu da Türkiye ekonomisini olumsuz etkiler. Dolayısıyla yeni projelerde en azından bazı unsurların gözönüne alınmasını istiyoruz.

 


İlginizi çekebilir...

BTM, Su Yalıtımı Yönetmeliği Hakkında MMO İzmir Şubesinde Seminer Verdi

BTM 'Yapılarda Su Yalıtımı ve Su Yalıtım Yönetmeliği' konusunda TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde seminer verdi....
10 Temmuz 2019 Çarşamba / 15:29

ODE'den, Yurtdışında Ustalara Uygulama Eğitimi

ODE Yalıtım, yurtdışında ürünlerinin tercih edildiği büyük projelerde görev alan ustalara yönelik uygulama eğitimi vermeye başlayarak, yalıtımında yer...
10 Temmuz 2019 Çarşamba / 15:26

TED Ankara Koleji İncek Kampüsü'nde Ravaber Ürünleri Kullanıldı

TED Ankara Koleji İncek Kampüsü projesinde çatı yalıtımı, Mardav Satış Noktası Me-Ta Yalıtım tarafından 6 bin metrekare Ravaber Teras Çatı Levhası kul...
10 Temmuz 2019 Çarşamba / 15:22

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.