E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
iFLOOR
ODE YALITIM

Ödüller Sahiplerini Buldu

Ödüller Sahiplerini Buldu

8 Mayıs 2015 | YALITIM SEKTÖRÜ BAŞARI ÖDÜLLERİ
134. Sayı (Mayıs 2015)

12. Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri ile 4. Çatı&Cephe Malzemeleri Ödülleri’nin Ödül Töreni, 22 Nisan Çarşamba günü Yapı İstanbul Fuarı’nda gerçekleştirildi. Çiğdem Tunç tarafından sunulan törende ödüller sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, İZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen, ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz ile ÇATIDER eski başkanları Adil Baştanoğlu ve Atilla Gürses tarafından takdim edildi. Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2014
Yılın Yatırımı
Woolmax Taşyünü Üretim Tesisi / İzoer İnşaat


Yılın Isı Yalıtımı Ürünü
Earthwool Çatı Şiltesi / Knauf Insulation


Yılın Su Yalıtımı Ürünü
AQUAMER HB INVISIBLE / Fixa Yapı Kimyasalları


Yılın Ses Yalıtımı Ürünü
ECOWOOL / Ravaber Yapı Ürünleri


Yalıtım Dergisi Özel Ödülü
Grofen A.Ş.Törenin sunuculuğunu Çiğdem Tunç yaptı
Yalıtım Dergisi tarafından bu sene 12.’si düzenlenen “Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri” ile Çatı ve Cephe Dergisi tarafından 4.’sü organize edilen “Çatı&Cephe Malzemeleri Ödülleri”nin Ödül Töreni, 22 Nisan Çarşamba günü, Yapı İstanbul Fuarı’nda gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Çiğdem Tunç’un yaptığı törende ödüller sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, İZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen, ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz, ÇATIDER eski başkanları Adil Baştanoğlu ve Atilla Gürses tarafından takdim edildi.B2B Medya Genel Müdürü İsmail Ceyhan


Törenin açılış konuşmasını yapan B2B Medya Genel Müdürü İsmail Ceyhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin’e, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar’a, İZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen’e, ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz’a, ÇATIDER eski başkanlarına, aday firmalara, seçici kurul üyelerine ve oylamaya katılan her iki derginin okurlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ödül organizasyonlarının kurumsallaştığını, okur oyu sayılarının ve Seçici Kurul’a katılımın sürekli arttığını vurguladı. Organizasyonun her yıl gelişiyor olmasının B2B Medya açısından çok anlamlı olduğunun altını çizen Ceyhan, konuşmasını ödül kazanan firmaları tebrik ederek tamamladı. 


ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin: 
“Sektörle birarada olmaktan mutluluk duyuyorum”
İsmail Ceyhan’ın ardından “Yılın Yatırımı” ödülünü vermek üzere sahneye davet edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, ödül törenin yapıldığı bir günde yapı malzemeleri sektörü ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinin arasında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bakanlığın kurulduğu 2012 yılında faaliyete başlayan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün, sürdürülebilir yapılaşmayı ve yapıma ilişkin uygulamaları, mesleki hizmetleri katılımcı, çözüm odaklı ve denetleyici bir anlayışla düzenlemek, erişilebilir kayıt ve denetim sistemleri desteğinde güvenli yapı malzemeleriyle nitelikli, enerji verimli, sürdürülebilir yerleşme ve yapılaşma ile marka şehirler oluşturmak, saygın mühendislik ve mimarlık hizmetlerini etkin kılmak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Merdin, bu doğrultuda imar konularında usul ve esasların belirlenmesi, uygulamasının sağlanması, yerel yönetimlere rehberlik edilmesi ile marka şehirler hedefine ilerlediklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: 
“Günümüzde sürdürülebilirlik bütün sektörler için ön plana çıktı. İnşaat sektöründe sürdürülebilir bir yapılaşmanın temini ancak standartlara uygun yapı malzemeleri ve nitelikli işgücü ile imal edilen enerji verimli yapılarla mümkün. Bu nedenle yapılaşma sürecinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Bu çerçevede siz değerli sektör temsilcilerinin de yakından takip ettiği üzere çelik yapılar yönetmeliği, binalarda su yalıtımı yönetmeliği, binaların gürültüye karşı korunumu yönetmeliği çalışmaları üniversitelerle birlikte işbirliği içinde yürütülüyor. Binaların yangından korunmasına dair yönetmelik değişiklik taslağı Başbakanlığa gönderildi. Oradaki bürokratik çalışmalar tamamlandı ve Bakanlar Kurulu’nun imzasına açıldı. Biraz yavaş ilerliyor ama bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı çıkarmak kolay değil...” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami MerdinUygulama kılavuzları hazırlanıyor
“Bakanlığımızın görev tanımları arasında bir diğer önemli konu da binalarda enerji verimliliği. Türkiye’deki 81 il için iklim koşullarına bağlı olarak ısıtma ve soğutma enerji gereksinimlerini kapsayacak biçimde farklı ısıtma ve soğutma enerji tüketim senaryoları sağlanarak, opak ve saydam bileşenlere ait optimum ısı iletim katsayılarının belirlenmesi hedeflendi. Bu durum standardın sadeleştirilmesi açısından da büyük kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda yürütülen Ar-Ge projesiyle gelecek yıllarda binalarımızın enerji tüketimi düşürülecek. Hedefin gerçekleştirilebilmesi, yasal düzenlemelerin yanı sıra ancak standartlara uygun yapı malzemeleri ve bu malzemelerle yapılan tekniğine uygun, nitelikli uygulamalarla mümkün. Yani biz istediğimiz kadar standartları yayınlayalım, malzemelerin şu değerleri sağlaması gerekir diyelim, ancak bu standartlara uygun yapı malzemeleri sağlanmadığı müddetçe, sağlansa bile bu malzemelerle niteliğine ve tekniğine uygun uygulama yapılmadığı takdirde bu hedefleri yakalamamız mümkün olmayacaktır. Bu amaçla Bakanlığımız toplumsal farkındalığı oluşturmak üzere bir dizi uygulama kılavuzları hazırlatıyor, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla topluma yaymayı hedefliyor. Isı yalıtım uygulama kılavuzu tasarım aşamasında. Ayrıca binalarda yangın yönetmeliği uygulama kılavuzu hazırlıyoruz. Yani sadece yasa koyan, düzenleme yapan değil, toplumu, sektörü, ilgilileri bilgilendiren, teknik uygulamalar konusunda yön veren, rehber bir Bakanlık olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Standartlara uygun olmayan yapı malzemeleriyle mücadelede denetim rolü kadar, son kullanıcıların bilinçlendirilmesi de önem arz ediyor. Bu nedenle, üreticilerimizin standartlara uygun ürünler üretmesiyle birlikte, piyasaya arzlarında, uygulama detaylarına ilişkin ilkokul mezunu bir kişinin bile anlayabileceği şekilde açıklama kılavuzlarına yer vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, “Yılın Yatırımı” Ödülü’nü İzoer İnşaat firmasından Tülay Keskin’e takdim etti.


Ustalar belgelendiriliyor
“Ülkemizin 10. kalkınma planında yer alan temel ve mesleki becerileri geliştirme programı başlığı altında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmakla birlikte sürdürülebilir ve nitelikli yapılaşmayı teminen nitelikli iş gücünün sağlanması amacıyla inşaat kalıpçısı, inşaat demircisi, elektrik tesisatçısı ve ısı yalıtım uygulayıcısı gibi 10 branşta ustaların eğitim ve belgelendirme çalışmalarını pilot uygulamayla beraber başlattık. Şu anda Cumhurbaşkanımızın onayında bekleyen bir yasa var. Yasalaştığı takdirde belge ücretlerinin asgari ücretin yarısına kadarki kısmı -ki bu da şu anki belge ücretinin tamamına tekabül ediyor- devlet tarafından işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Bakanlığımız da yapacağı pilot uygulamalarla eğitim ücretlerini finanse edecek. Dolayısıyla ustalarımızın tamamen ücretsiz bir şekilde hem eğitim hem de belgelendirmelerini sağlayacağız. Tabi burada özellikle yapı malzemesi üreticilerinin çatı dernekler vasıtasıyla kendi bayilerinde çalışan ustaları, bu eğitim programlarına yönlendirmeleri önem arz ediyor. Burada desteklerinizi bekliyoruz. Sözlerime, ‘Sürdürülebilir yapılaşma için güvenli yapı malzemeleri ve nitelikli iş gücü’ sloganıyla son vermek istiyorum”. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, konuşmasının ardından Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nde “Yılın Yatırımı” Ödülü’nü İzoer İnşaat firmasından Tülay Keskin’e takdim etti. 


Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar: 
“Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu kuruluyor” 
Ardından, “Yılın Isı Yalıtım Malzemesi” Ödülü’nü sunmak üzere sahneye davet edilen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, dünyanın en kaliteli yapı malzemelerinin Türkiye’de üretildiğini, bu durumun hem ödüllerle hem de yurtdışına ihracat miktarlarıyla tescillendiğini, fakat Türkiye’deki yapı kalitesinin maalesef aynı seviyede olmadığını vurgulayarak başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıldan bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni organizasyonu çok değerli çalışmalar yaptı, kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce Genel Müdürümüz özellikle yasal çalışmalar ve yönetmeliklerle ilgili eksikler konusunda bilgi verdi. Ben bunlara Türkiye İMSAD olarak bazı şeyler de eklemek istiyorum... Geçen yıldan beri Türkiye’deki yapı yönetmeliklerindeki eksiklik ve uyumsuzluklar dolayısıyla İMSAD olarak yeni bir çalışmaya başladık. Ulusal Bina Yönetmeliği oluşturmak üzere bir platform kurmaya karar verdik. Bu platform Türkiye’de yapı ile ilgili yönetmelikler arasında uyumu sağlayacak. Bu çalışmayı, Türkiye İMSAD olarak geçen Aralık ayında düzenlediğimiz İnşaatta Kalite Zirvesi’nde kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. Sayın Bakanımız da toplantıda vardı ve kendileri de bu fikri benimsediler. Sayın Genel Müdürümüzden de daha sonra aldığımız bilgiler, bu konuda ciddi çalışmaların başladığı yönünde. Biz de bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle birlikte mayıs ayında bir de çalıştay düzenleyeceğiz...” Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar


İhracatımız gurur verici bir seviyede
“Türkiye’nin inşaat malzemesi ihracatı gurur verici bir seviyede. Bugün 21.3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracatıyla Türkiye önemli bir ihracat gelirini inşaat sektöründen sağlıyor. Yaklaşık yüz ülkeye inşaat malzemesi ihraç ediliyor. Ancak bunun da yeterli olmadığını ve Türkiye’nin çok daha büyük inşaat malzemesi ihracat potansiyeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dış pazarlar açısından durum böyleyken Türkiye’deki yapı kalitesinin yükseltilmesi için de çok önemli çalışmalar yapılması gerektiğini söylemek isterim. Özellikle enerji verimliliği başta olmak üzere yapı kalitesinin, bunun sonucunda Türk insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle de yoğun çalışmalar yürütmeliyiz. Hepimiz bu çalışmalara katkı vermeli, birbirimize destek olmalıyız”.   
Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, konuşmasının ardından “Yılın Isı Yalıtımı Ürünü” Ödülü’nü Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan’a takdim etti. Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, “Yılın Isı Yalıtımı Ürünü” ödülünü Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan’a takdim etti. 


İZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen: 
“İki türlü haksız rekabetle mücadele ediyoruz”
“Yılın Su Yalıtım Ürünü” ve “Yılın Ses Yalıtım Ürünü” ödüllerini sunmak üzere sahneye davet edilen İZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen ise yalıtımın önemine değinerek başladığı konuşmasında yalıtımın, verimlilik, çevre, ekonomi, istihdam, yapı ve deprem güvenliği, konforlu yaşam alanları yaratılması, insan sağlığı ve can güvenliği ile iş veriminin artırılması konularında büyük katkıları olduğunu vurguladı. Isı, su, ses yalıtımı ve yangından korunma önlemleriyle insan yaşamını kolaylaştırmanın mümkün olduğunu ifade eden Şen, İZODER olarak bu dört ana branşın ülkemizde gelişmesi için son 10 yıldır canla başla çalıştıklarının altını çizdi. Çok hızlı gelişen yalıtım sektöründe son yıllarda yaşanan haksız rekabet konusuna da değinen Şen, şu ifadeleri kullandı: “Sektörümüz, içinden ve dışından haksız rekabete uğruyor. Haksız rekabeti iki başlıkta topluyorum. Öncelikle ‘bilimsel haksız rekabet’ diye bir tanım getirmek istiyorum. İkincisi de ‘ticari haksız rekabet’. Bilimsel haksız rekabeti yapanlar, tabi ki bilimin üretildiği ve bilimi yaratan üniversiteler ve bilimadamları tarafından yapılınca insan hepten üzülüyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız çok önemli bir etkinlikte ismini veremeyeceğim ama birçoğunuzun yakından tanıdığı bazı hocalarımız, sıcak iklim bölgelerinde ısı yalıtımı yapmaya gerek olmadığını savunan çalışmalar sundular. Kendilerine gücüm ve bilgim yettiği kadarıyla bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Katıldıkları noktalar oldu, katılmadıkları noktalar oldu. Yapı kabuğunu tek duvarla irdelemeye kalktığınız zaman yanlışlıklar başlıyor. Algı yaratılıyor. İzmir’de veya Adana’da yalıtım yaptırmaya gerek olmadığı noktasına geliniyor ki bu ülkemiz için bir ihanettir. Yaklaşık 60 milyar dolar civarındaki enerji ithalatımızın azaltılmasında yalıtım çok önemli bir unsurdur. Diğer taraftan ticari haksız rekabeti ise sektörün kendi aktörleri yaratıyor. Yanlış ürünler tavsiye ediliyor, eksik ürünler kullanılıyor. Ana sektörler ‘ben de yalıtım yapıyorum’ diyerek asli unsurları farklı olan ürünlerle tüketiciyi eksik yönlendiriyorlar. Nitelikli yapı malzemeleri, yapı malzemesi olarak kullanılmalı, verdiği katkı da bu anlamda değerlendirilmeli... Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nde, bilimsel ve etik kriterlerin hakim olduğunu biliyorum. İZODER olarak da destekliyoruz”. İZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul ŞenİZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen, “Yılın Su Yalıtımı Ürünü” Ödülü’nü Fixa Yapı Kimyasalları Satış Müdürü Ahmet Muhtar Aksaylı’ya sundu.Şen, “Yılın Ses Yalıtımı Ürünü” Ödülü’nü ise Ravaber Yapı Ürünleri firmasından Üretim Müdürü Hüseyin Polat’a takdim etti.


İZODER Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen, konuşmasının ardından “Yılın Su Yalıtımı Ürünü” Ödülü’nü Fixa Yapı Kimyasalları Satış Müdürü Ahmet Muhtar Aksaylı’ya, “Yılın Ses Yalıtımı Ürünü” Ödülü’nü ise Ravaber Yapı Ürünleri Üretim Müdürü Hüseyin Polat’a takdim etti.


Özel Ödül Grofen'e...
Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nin son ödülü ise “Yalıtım Dergisi Özel Ödülü”ydü. Geçen sene yaptığı “Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ile Kaynak Kullanımının İyileştirilmesi” projesiyle ödüle layık görülen Grofen A.Ş.’nin ödülünü, Grofen A.Ş. Üretim Müdürü Pelin Ünal Babucçu, B2B Medya Genel Müdürü İsmail Ceyhan’ın elinden aldı. 

Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’nde ise Dört Kazanan Vardı

Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri 2014Yılın Çatı Kaplama Malzemesi/Sistemi
Çatıpan PUR/PIR İzolasyonlu Gizli Vida Çatı 
Paneli / Panelsan


Yılın Çatı Sistem Bileşeni
BTM Seal Alfa Hibrit / BTM


Yılın Cephe Malzemesi / Sistemi
Isıcam Sinerji T / Trakya Cam


Yılın Cephe Sistem Bileşeni
Ytong Blok 0,11 / Türk Ytong
B2B Medya Yayın Danışmanı Sadık Özkan


Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nin ardından sıra Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’ne geldi. Törenin açılış konuşmasını yapan B2B Medya Yayın Danışmanı Sadık Özkan, Çatı&Cephe Dergisi’nin on senedir yayınlandığı ve dört senedir de Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’ni organize ettiğini, bu organizasyondaki amacın da tıpkı Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nde olduğu gibi, sektör firmalarının yürüttükleri tanıtım, halkla ilişkiler ve iletişim çalışmalarına yönelik bir argüman yaratılması olduğunu ifade etti. Firmaların adaylık süreçleri ve alınan ödülleri yaygın ve etkili bir şekilde kullanmalarının hem kendileri hem de ödüllerin oluşturduğu etki açısından önemli olduğunun altını çizen Özkan, her iki etkinlikte de katılımcı olarak yer alan ve ödül alan firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. 

ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz:
“İyi malzeme, kötü yapılara dönüşüyor”
Tören, “Yılın Çatı Kaplama Malzemesi/Sistemi” ve “Yılın Çatı Sistem Bileşeni” ödüllerini sunmak üzere sahneye davet edilen ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz’un konuşmasıyla devam etti. 
Türkiye’de çok kaliteli inşaat malzemesi üretildiğini fakat bu malzemelerin iyi ve doğru bir şekilde uygulanamazsa kalitesiz yapılara dönüştüğünü ifade eden Yavuz, 23,5 milyar dolar’lık ihracat yapabilen bir sektörün, kendi ülkesinde böyle bir durumu yaşamaması gerektiğinin altını çizerek şu bilgileri verdi: “ÇATIDER olarak geçen sene AB işbirliği ile önemli bir projeye imza attık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVET) Projesi ile çalışmaya başladık. Buradaki hedefimiz, çatıcılık eğitim sisteminin kurulması ve geliştirilmesiydi. Çatı sektöründe hizmet verecek kişilerin eğitimine altyapı hazırlanması, bu mesleğin cazip hale getirilmesi için uğraşıyoruz. Ama burada bir noktayı Genel Müdürümüzün (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin) dikkatine sunmak istiyorum. Projede 5 kişilik bir kadroyla çalışma yapıyoruz. İnanın sürenin 4,5 ayı bürokrasiyle uğraşmakla geçti. Bunların önündeki engelleri birlikte kaldırmamız lazım. Örneğin harcama yapıyoruz, harcama yaptığımız evraka imza atıyoruz, bir de bütçede harcama yapmadığımız kalemin de kağıdını basıp ona da imza atıyoruz. Dernekler olarak bizler, yapabileceğimiz her türlü katkıya hazırız. Bunların ülkemize faydalı olacağını düşünüyoruz. Eğitim konusunda yurtdışındaki partnerlerimizle çalışıyoruz. Uluslararası Çatıcılık Federasyonu’na üyeyiz. Buradan bir takım bilgiler alıp Türkiye’ye getiriyoruz. Ortak eğitim faaliyetlerinde bulunmaya çalışıyoruz. Bu, ileride Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelecek. Bunun dışında üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. ÇATIDER olarak önümüzdeki yıl 8. sempozyumumuzu düzenleyeceğiz. Üniversitelerde sanayicilerimizin ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 5 bin tane mimarlık fakültesi öğrencisine ulaştık ve bu sayı her sene artıyor. Her sene 15 üniversitenin mimarlık fakültesinde ürünlerimizi öğrencilere tanıtıyoruz. Umuyorum eğitimin de kalitesini artırarak ülkemizde başarılı işlere hep birlikte imza atacağız”.
ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz, konuşmasının ardından “Yılın Çatı Kaplama Malzemesi/Sistemi” Ödülü’nü Panelsan Genel Müdürü Kaan Maşlak’a; “Yılın Çatı Sistem Bileşeni” Ödülü’nü ise BTM Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ürkmez’e takdim etti. Panelsan Genel Müdürü Kaan Maşlak, “Yılın Çatı Kaplama Malzemesi/Sistemi” Ödülü’nü ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz’un elinden aldı...ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz, “Yılın Çatı Sistem Bileşeni” Ödülü’nü BTM Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ürkmez’e takdim etti... 


İki ödül, iki ÇATIDER eski başkanı tarafından sunuldu
“Yılın Cephe Malzemesi/”Sistemi” ve “Yılın Cephe Sistem Bileşeni” ödüllerini takdim etmek üzere sahneye davet edilen ÇATIDER eski başkanları Adil Baştanoğlu ile Atilla Gürses ise Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’nin özellikle seçim şeklini çok hakkaniyetli bulduklarını dile getirdiler. Kazananların, sayısı sınırlı bir kurul tarafından değil de sektörün tamamı tarafından belirlendiğini vurgulayan eski ÇATIDER başkanları, katılımcıları ve ödül kazanan firmaları tebrik ettiler ve “Yılın Cephe Malzemesi/Sistemi” Ödülü’nü Trakya Cam Kaplama Camları ve Enerji Ürün Müdürü Tansu Kumru’ya, “Yılın Cephe Sistem Bileşeni” Ödülü’nü de Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak’a takdim ettiler. 
Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.ÇATIDER Eski Başkanı Adil BaştanoğluÇATIDER Eski Başkanı Atilla GürsesÇATIDER eski başkanları Atila Gürses ve  Adil Baştanoğlu “Yılın Cephe Malzemesi/Sistemi” Ödülü’nü Trakya Cam Kaplama Camları ve Enerji Ürün Müdürü Tansu Kumru’ya, “Yılın Cephe Sistem Bileşeni” Ödülü’nü ise Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak’a takdim ettiler.  


İlginizi çekebilir...

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2019

2004 Yılından beri aralıksız her sene düzenlediğimiz ve yalıtım sektörünün gelenekselleşen organizasyonu; Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri, bu yıl yeni...
27 Şubat 2020

YSBÖ 2019'da Adaylık Süreci Başladı

Bu yıl 17.'sini düzenlediğimiz Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri'nde adaylık süreci başladı....
18 Ekim 2019

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

16. Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri ile 8. Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri, 7 Mayıs günü düzenlenen törenle sahiplerini buldu....
8 Mayıs 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.