E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Yapı Kimyasalları

DOSYA
28. Sayı (Ocak Şubat 2001)

İnşaat sektörünün en önemli yapı malzemelerinden olan betonun uygulamasında ortaya çıkan bazı sorunları giderebilmek için ortaya çıkan "Yapı Kimyasalları" alanında üretici, ithalatçı konumunda olan firmaların görüş ve bilgilerine yer veriyoruz. Dosyamıza ilgi gösteren firmalara teşekkür ederiz.

İnş. Yük. Müh. Aykut DOĞAN

Sika Satış & Pazarlama Müdür Yardımcısı

 

Kötü ortam şartlarında kalan betonarme yapılar, ekonomik ve teknik yönden önemli sorunlar yaşatan, bozulmalara uğramaktadırlar. Bu durumda yapı işlevini kaybetme sürecine girmekte, buna bağlı olarak insan yaşamı ve ülke ekonomisi tehdit altında kalmaktadır.Ülkemizde bu riski taşıyan, onarılıp korozyona karşı koruma altına alınması gereken pek çok yapı bulunmaktadır.

 

Betonarme yapılar çok ani ve kesin olarak depremler tarafından bozulmaya uğratılırsa da bir takım fiziksel, kimyasal ve mekanik etkilerle daha yavaş da olsa bozulmaya uğrayıp işlevlerini kaybedebilirler.  Isıl hareket Betonarme yapılar çok ani ve kesin olarak depremler tarafından bozulmaya uğratılırsa da bir takım fiziksel, kimyasal ve mekanik etkilerle daha yavaş da olsa bozulmaya uğrayıp işlevlerini kaybedebilirler.  Isıl hareket Korozyon gerçeğini unutmadan önlemler almak ve bu problemi ortadan kaldırmak için sarfetmek zorunludur. Bu amaçla yeni yapılacak yapılarda beton kalitesi yükseltilmeli, uygulama hatalarını en aza indirecek yeni teknolojilerden yararlanılmalıdır. Donatıyı koruyucu pas payı tabir edilen beton kesit yapının bulunduğu çevreye göre ve standartların öngördüğü ölçülerde tutulmalıdır. Gerektiği zaman korozyon önleyici beton katkı maddeleri kullanılmalıdır.

 

Yeni yapılacak yapılarda eskiye göre daha bilinçli olarak önlem almak mümkündür. Ancak kullanımda olan ve korozyon riski taşıyan yapılar için de henüz herşey bitmiş değildir. Özellikle donatı korozyonuna maruz kalmış bir yapıda öncelikle hasarın tam nedeni ve analizi yapılmalıdır. Buna göre en uygun onarım stratejisi orta-ya konmalı ve buna uygun malzemeler seçilmelidir. Onarım malzemeleri onarılacak mevcut yerin eski malzemesi ile olabildiğince aynı teknik ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır. Ayrıca bundan sonra maruz kalınacak dış etkilere eski malzemeden daha dayanıklı olmalıdır. Bu amaçla geliştirilmiş, akışkan veya tiksotropik, geçirimsiz, çok iyi yapışan ve yüksek dayanımlı malzemeler mevcuttur. Bunlar yüksek özellikli çimento veya epoksi bazlı olabilmektedirler. Hepimizin bildiği gibi günümüzde çılgın bir hızla ilerleyen teknoloji bu alanda da boş durmamakta, bu gibi yapılar için de çözüm sunmaktadır. Bu amaçla üretilmiş bulunan kimyasal içerikli malzemeler insanların güvenliği ve ülke ekonomisi için kullanıma sunulmuştur. Yeni bir bilinçle bunları günlük hayatta kullanıma aktardığımızda korozyon sorunu kendiliğinden ortadan kalkacak veya en aza inecektir.

 

UğurKUŞER

Kalekim AR-GE ve Kalite Müdürü

 

Yapı kimyasalları çok geniş alanda yaşamımızda yer almaktadır. Ancak; günlük yaşamımızda belki de en az gözlemleyebildiğimiz ya da varlığını kavrayabildiğimiz ürünlerdir.Oysa, her an içinde yaşadığımız binalar, üzerinde yürüdüğümüz yollar, bu ürünler olmadan daha dayanıklı ve kullanışlı olmamaktadır. Güvenli binaların gerekliliğinin daha da önemli hale geldiği günümüzde hergün daha fonksiyonel ürünler tüketiciye sunulmaktadır. Bununla birlikte, estetiğin sağlanması da yine bu ürünler sayesinde olmaktadır. Zamanın verimli olabilmek açısından ne kadar kıymetli olduğunu da düşünürsek, projelerimizin daha kısa sürelerde ve daha sağlıklı gerçekleşmesi yine bu ürünlerin sağlayacağı avantajlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenlerle, yapı kimyasallarından çok geniş alanlarda yararlanarak mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmamız gerekmektedir. Ancak, doğru ve kaliteli ürünleri de kullanmak bir o kadar önemlidir. Tüm bunlar, kuşkusuz ulusal ekonomiye de katkı açısından son derece önem teşkil etmektedir.

 

AR-GE Çalışmalarının Önemi

Her sektörde olduğu gibi yapı kimyasalları sektöründe de her geçen gün artan rekabet tüketiciye çok çeşitli ürün seçeneklerini sunma zorunluluğu getirmektedir. Artan rekabetle beraber ortaya çıkan önemli sonuçların başında, fiyat-kalite çelişkisi nedeniyle, tüketicinin daha seçici olması gelmektedir. İnşaat sektörü gibi, son yıllarda yaşamımızı ne kadar derinden etkilediği ortaya çıkan bir sektörde kalite beklentisinin en üst düzeye çıktığını gözlemlemekteyiz.

 

Bu beklentileri karşılama çabaları, müşteri memnuniyetine önem veren üreticileri daha da özenli olmaya sevk etmektedir. Kaliteli ürünleri tüketicilere sunmanın yanında ekonomik olmak da elbette gereklidir. Bu iki önemli kriteri birlikte sağlamanın önemli bir avantaj olması nedeniyle teknik çalışmaların gerekliliği öne çıkmaktadır. Kimyasalların fonksiyonlarının çok geniş yelpazeye sahip olması nedeniyle, bu özellikleri faydaya dönüştürmek AR,GE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Ülkemizin ekonomik gerçeklerini de göz önüne aldığımızda optimal seçeneklerin oluşturulması AR-GE faaliyetleri ile sağlanabilir. Ancak; bu çalışmaların daha da anlamlı olabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için, her üreticinin kalite standartlarında üretim yapması, bunun için de standartlara zorunluluklar getirilerek kaliteyi yaşam biçimi haline dönüştürecek şekilde yasal düzenlemelerin yaygınlaştırılması kuşkusuz çok önemlidir.

 

Ahmet TELLİ

Boysan Yönetim Kurulu Başkanı

 

1971 yılından bu yana yaklaşık 30 yıldır Boya ve İnşaat Kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Boysan A.Ş., Clariant ve Cognis (Henkel) firmalarının Türkiye distribütörlüğü ile birlikte yaklaşık 20 yerli ve yabancı firmanın temsilciliğini de yapmaktadır. Boysan A.Ş. yurtiçinden ve yurtdışından sağladığı kalitesi tescil edilmiş 450 adet kimyasal hammadde setiyle yaklaşık 1000 civarında üretici müşterisine kesintisiz, güvenilir ve kapıya hızlı servis olanağını sunarken fiyat ve kalitede de piyasa liderliğini sürdürmektedir.

 

Firmamız 2000 yılındaki yatırım hamlesiyle Tuzla Boya Vernik Organize Sanayi Sitesi'nde yeni ve modern tesislerini kurmuş olup 2001 yılının Ocak ayında ise Tuzla Deri Sanayi Serbest bölgesi'nde faaliyete geçirdiği deposu ve yine 2000 yılının sonunda VVorld Certification Service isimli kuruluştan aldığı uluslararası ISO 9002 standart belgesiyle rekabet avantajlarını artırarak sürdürmeyi hedef-lemektedir. Yurtdışı faaliyetlerini Afrika'da Senegal ve Angola ülkelerinde Orta Asya'da Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile Avrupa'da Bulgaristan ofisiyle yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu ülkelere kimyasal malzeme ihracatı yanında teknoloji transferi ve tesis kuruluşu gibi hizmetler de sunulmaktadır. Firmamız yalıtım sektörüne de yapıştırıcı kimyasalları ve çimento esaslı çift komponentli malzemeler ile girmiş bulunmaktadır. Çok yakında, özellikle deprem yönetmeliğine uygun olarak geliştirilen yepyeni ve teknolojik beton katkı malzemeleri setini de inşaat sekötrünün hizmetine sunacağız. Halihazırda deprem riskinin çok yüksek olduğu Ta-ivvan'da uygulamaya konulan bu teknolojik beton katkı malzemelerin inşaat betonunun elastikiyetini birkaç kez artırmakta ve bunun yanında betonun kalite yapısını 10 kat yükseltmektedir. İnşaat sektörü için geliştirdiğimiz diğer bir ürün ise özellikle teras çatı uygulamalarında sıcak ve soğuk ısı yalıtımı sağlayan alüminyum boya kaplama malzemesidir. Bu malzeme ışın yansımasını % 30 oranında artırarak özellikle yaz aylarında serinliğin yapı içerisinde kalmasını sağlayacaktır. Bir diğer önemli katkımız ise brüt betonların bünyesine katılan hem ısı hem de nem yalıtım maliyetlerini % 20 oranında azaltmayı hedefleyen yurtdışından ithal ettiğimiz kimyasal katkı sistemidir.

 

Son iki malzemeyle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-riyeti'nde yaptığımız ön çalışmalar başarıyla sonuçlanmıştır. Uygulama yapılan binalarda nem sorunu % 100 giderilmiştir.Firmamız TSE ve çevre standartlarına verdiği önemden yola çıkarak Sanayi Bakanlığı ve TSE'nin ortak çalışması olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE markası aranacak mamullerle ilgili

yaptırım ve yönetmeliklerin Boya ve Yapı Kimyasalları üreticilerine daha açık bir şekilde anlatılmasını bir misyon olarak ele almış bulunmaktadır. Devletin sektörde zorunlu standartlar olarak kabul ettiği bu hükümler özellikle Avrupa Birliği'ne kabul için aranılan şartlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerde bu standartlara uygun ürünlerin kalitesi tescilli hammaddelerle imalatı zorunludur. Bu zorunluluktan yola çıkarak üreticilerimizin konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesinin önemine inanan firmamız gerek kaliteli hammadde setiyle ve gerekse formulasyon teknolojisi danışmanlığı ile her zaman üreticinin yanında olmaya devam edecektir.
 İlginizi çekebilir...

İMSAD Türkiye Şubat 2019 Sektör Raporu

İnşaat malzemelerinde 2018'de üretim 23 alt sektörün 8'inde arttı, 15'inde azaldı......
15 Mart 2019 Cuma

Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu: İnşaat Camları (Düz Cam ve Yalıtım Camları)

Cam sektöründe üretilen ürünler, başta inşaat sektörü ve yapılarda olmak üzere ulaştırma araçlarında, mobilyalarda ve sanayide kullanılmaktadır....
13 Şubat 2019 Çarşamba

2018 Nasıl Geçti? 2019'da Ne Olacak? - 2. Bölüm

İlk bölümünü geçtiğimiz sayımızda yayınladığımız, Yalıtım Sektöründe faaliyet gösteren firma ve dernek temsilcilerinin 2018'i değerlendirip, 2019 ...
30 Ocak 2019 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.