E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi

16 Mayıs 2018 Çarşamba / 16:10 | HABERLER
170. Sayı (Mayıs 2018)
56 kez okundu

İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul’da “Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi” düzenledi. Zirvede, sektör temsilcileri ile biraraya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Türkiye, inşaat ve alt sektörleriyle birlikte dünyanın parlayan yıldız ülkesi. İnşaatta hedefimiz, ne sadece Balkanlar, ne sadece Ortadoğu, ne sadece Orta Asya. İnşaat sektöründe hedefimiz tüm dünya” dedi.

Türkiye İMSAD, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” çerçevesinde, atılacak somut adımların belirlenmesi için İstanbul’da, “Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi” düzenledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Türkiye İMSAD üyelerinin katılımıyla 19 Nisan Perşembe günü Hilton Bomonti İstanbul’da gerçekleştirilen zirvede, sektörün önde gelen isimleri, inşaat malzemesi sanayisinde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra sektörün sorunları ve çözüm önerilerini aktardılar. Sanayinin rekabet gücünü artıracak ve ithal bağımlılığını azaltacak ürün ve projelerin geliştirilmesi, global pazara entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiği Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ne sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

SANAYİCİLERİMİZDEN CİDDİ BİR FARKINDALIK VE KATKI BEKLİYORUZ
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ni, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’nın önemli bir aşaması olarak gördüklerini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’na tüm paydaşlarımızdan, tüm sektörlerimizden ve sanayicilerimizden ciddi bir farkındalık ve katkı bekliyoruz. Türk ekonomisini güçlendirmenin anahtarının güçlü özel sektörden geçtiğinin farkındayız. Dolayısıyla, kamu ve özel sektörü, birbirinin stratejik ortağı ve paydaşı olarak görüyoruz. Bu anlamda kanun yaparken, mevzuat hazırlarken, destek paketleri oluştururken, teknik düzenlemeler yaparken sizlerle birlikte, uyum içinde hareket etmek istiyoruz” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE HEDEFİMİZ, TÜM DÜNYA
Bakan Özlü, inşaat sektörünün çok sayıda alt sektörün ve farklı uzmanlık alanlarının toplamını temsil ettiğini ifade ederek, “İnşaat sektörüne sadece bina, yol, baraj veya köprü olarak bakamayız. Bu binaların, yolların, barajların, köprülerin arkasındaki mühendisliğe, insan kaynağına, teknolojiye, inovasyona, bir bütün olarak bakmak durumundayız. İnşaat alanındaki deneyimimiz, sınırlarımızı aşarak, tüm dünyada takdir gören bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye inşaat ve alt sektörleriyle birlikte dünyanın parlayan yıldız ülkesidir. İnşaatta hedefimiz, ne sadece Balkanlar, ne sadece Ortadoğu, ne sadece Orta Asya’dır. İnşaat sektöründe hedefimiz, tüm dünyadır” dedi.

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜMÜZ DÜNYA İHRACAT SIRALAMASINDA 5’İNCİ
Türk inşaatçıları ve müteahhitlerinin 5 kıtada, yüzden fazla ülkeye malzeme gönderdiğinin altını çizen Bakan Özlü, şöyle konuştu: “95 milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malzemeleri sektörümüz, 16,5 milyar dolarlık ihracatıyla, tüm sektörler arasında 3’üncü sırada. İnşaat malzemeleri sektörümüz, dünya ihracat sıralamasında 5’inci sırada yer almaktadır. Sektörün ekonomimiz içindeki doğrudan payı %8, dolaylı payı ise, kendisine bağlı farklı sektörler ile birlikte %30 düzeyindedir. Türkiye, özellikle çimento, cam, mermer, seramik, inşaat demiri, demir-çelik inşaat aksamı ve ürünleri, boya, plastik ve alüminyum inşaat malzemeleri gibi ürünlerde dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır”.

İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜNÜN TEMELİNDE, KALİTE VE TASARIM VAR
İnşaat sektörünün, Türkiye’de 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan, iki yüze yakın yan sektörü destekleyen, stratejik öneme sahip, lokomotif bir sektör olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, “Bu nedenle ekonominin genel eğilimleri, inşaat sektörünün gelişme hızı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörünün de geleceği, teknolojik ve dijital dönüşümle doğrudan bağlantılıdır. Kendini geliştirmeden, dünyadaki trendleri görmeden, inşaatın ve yan sektörlerinin ayakta kalması mümkün değildir. Teknolojinin ve dijital dönüşümün getirdiği fırsatları görenlerin geleceği, bugünlerden daha parlak olacaktır. İnşaat ve yapı malzemeleri sektörünün temelinde, kalite ve tasarım vardır. Kalite ve tasarım, bu sektörün temel dinamosudur. İnşaat sektörümüzde yer alan firmalar ve sanayiciler kalite ile büyümek, tasarım ile fark oluşturmak durumundadırlar. İnşaat ve yapı malzemelerinde tasarım, hayat kurtaran bir role sahiptir. Köprüler, yollar, barajlar, evler, binalar inşa eden inşaat sektörünün mutlak surette kendi dijital  dönüşümünü gerçekleştirmesi gerekmektedir” diye konuştu.

AR-GE’YE YATIRIM YAPTIKÇA İHRACAT ARTIYOR
Özlü, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe Ar-Ge ve tasarımın, dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramları olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ar-Ge’ye ve tasarıma yatırım yapanlar, bu iki kavramı üretimin merkezine koyanlar, her koşulda kazanırlar. Yapılan araştırmalar ihracat ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Yani Ar-Ge’ye yatırım yaptıkça, ihracat artmaktadır. Sürdürülebilir ihracat için Ar-Ge, tasarım ve inovasyon zorunludur. İnşaat sektörümüzün ve özellikle inşaat alt sektörlerinin, daha fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine ihtiyacı vardır. Bu vesileyle tüm firmalarımızı, Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmaya davet ediyorum. Ar-Ge’yi, külfet olarak görmeyin. Tam aksine sizleri geleceğe taşıyacak, işlerinizi büyütecek en önemli aracın Ar-Ge ve tasarım olduğunu aklınızdan çıkarmayın”.

2023 İÇİN İHRACAT HEDEFİNİ 100 MİLYAR DOLAR KOYDUK
Zirvenin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, inşaat malzemesi üreticilerinin 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kendilerinin de bunu dikkate alarak 2023 için 100 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını vurguladı. Türkiye’nin bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2014 yılından sonra bu alandaki ihracatının düştüğünü ifade eden Yayan, “Sonraki yıllarda 14-16 milyar dolarlara düştük. Ancak biz çok daha yüksek rakamlarda inşaat malzemesi ihracatı yapabilecek potansiyele sahibiz” diye konuştu.

111,4 MİLYAR DOLAR TOPLAM PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP BİR SEKTÖRÜ TEMSİL EDİYORUZ
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ise 34 yıldır inşaat malzemesi sanayisini temsil eden Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini anlatarak başladığı konuşmasında, “Sektörlerinin lideri 80 büyük sanayici, 35 alt sektör dernek ve 15 paydaş üyemizle birlikte inşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütüyüz. Sektörde 21 binden fazla noktada satış ağı bulunan, bugün 111,4 milyar dolar toplam pazar büyüklüğüne sahip bir sektörü temsil ediyoruz. Ekonomimizin lokomotifi olan inşaat sektöründe inşaat malzemeleri sanayinin iç pazar büyüklüğü ise 2017 yılında 95 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız ise 16,4 milyar dolara ulaştı” dedi.

“Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4 büyüyerek 851 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşaat sektörümüz ise yüzde 8,9 büyüyerek 146 milyar dolara ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayisinin toplam inşaat sektöründeki payı %65’tir” diyen Ferdi Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye inşaat malzemesi sanayisi, katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Uluslararası arenada rekabet gücü yüksek ve sürekli büyüyen bir sektörüz. Sektörümüzün dış ticaretteki performansı bölgesel gelişmeler nedeniyle istediğimiz seviyede olmasa da, mevcut pazarlardaki toparlanma ve hedef pazarlardaki ekonomik durağanlığın ve gerilemenin normale dönmesi ile daha iyi seviyeye gelebilecek durumdayız. 2014 yılında 21 milyar doların üzerinde olan inşaat malzemesi sektörü ihracatımız bu rakamla otomotiv sektörünü geçmişti. 2015’te 17 milyar dolara geriledi. 2016 yılında ise bu rakam 15,1 milyar dolara kadar düştü. 2017 yılında inşaat malzemeleri sanayi ihracatımız %7,5 artarak tekrar 16,4 milyar dolara yükselmiş durumda. 2018 yılında ihracatımızın 17-18 milyar dolar bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. İnşaat malzemeleri ithalatımız ise 2017 yılında %3,9 düşerek 8,9 milyar dolar oldu. Ancak ihracatımız yıllar itibarıyla bir iniş bir çıkış gösterirken, ithalat uzun yıllardır 9 milyar dolar civarında gerçekleşiyor.”

HER DERDE DEVA BİR ÜRÜNÜN, ASLINDA HİÇBİR DERDE ÇARE OLMADIĞININ BİLİNCİNDEYİZ
Türkiye İMSAD olarak, inşaat malzemesi sektöründe “sürdürülebilir büyümeyi” amaçladıklarını belirten Ferdi Erdoğan, “Büyümenin ve sürdürülebilirliğin itici gücü olan Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyona bakış açımız, bir ürüne çok fazla özellik sıkıştırmak kaygısından ziyade, performansa dayalı özelliklerin en azından bir tanesinin en iyi sonucu elde etmesi yönündeki çalışmalardır. Her derde deva olan bir ürünün aslında hiçbir derde çare olmadığının, inovasyonun doğanın bir imitasyonu olduğu bilincindeyiz. Dolayısıyla doğal malzemelerin davranış şekli, inşaat malzemelerinin inovatif ürün çıktısına en büyük kaynaktır. Doğal malzemelerle mühendisliğin ustaca birleştirilmesiyle inovatif ürünlerin eldesi artacaktır” dedi.

BIM, REKABETTE FARK YARATMAMIZIN ARACI OLACAK
BIM (Bina Bilgi Modellemesi)’in Türkiye’de kullanımının daha da yaygınlaşması gerektiğinin altını çizen Ferdi Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerde yatay entegrasyonun en güzel örneği olan BIM, nihai müşteriden üreticiye kadar arada olan tüm paydaşların ortak aklın buluştuğu, enerjiden atık yönetimine, kaynak kullanımından kullanıcı ilişkilerine kadar tüm sürecin bir bütün olarak ele alındığı bütünleşik bina tasarım yaklaşımıdır. Dijitalleşmeden Endüstri 4.0’a, Ar-Ge’den inovasyona tüm ihtiyaçların ve çözümlerin yanıtlarını bulduğu bir platformdur. Ülkemizde başta kamu yatırımları, mega projeler ve kentsel dönüşüm olmak üzere tüm inşaat sektörünün yurt içi ve yurt dışı işlerinde, müteahhitlerimizden malzemecilerimize kadar bir işbirliğinin kotarılması ve dolayısıyla rekabette fark yaratmamızın aracı olacaktır. En iyi olduğumuz inşaat sektörünün toplamında ihracatımızı, hatta iç pazarımızı, malzeme, mimarlık, müşavirlik, mühendislik, müteahhitlik, ustalık bilgi ve tecrübemizle birleştirdiğimizde, topyekûn nihai ürünle binanın ihracatını ve imalatını kurgulayabiliriz” diye konuştu.

TÜKETTİĞİMİZ ENERJİNİN YÜZDE 75’İNİ İTHAL EDİYORUZ
Yüksek teknolojiye geçiş sürecinin enerji maliyetlerine etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “İmalat sanayisinin ve hizmetler sektörünün en önemli girdilerinden birini enerji oluşturuyor. Ülkemiz enerjide büyük oranda dışa bağımlı. Toplam enerji tüketiminin sadece %25’i yerli kaynaklardan elde ediliyor. %75’i ise doğalgaz petrol gibi ithalata dayalı. Sanayimiz %25, konutlarımız %35 olmak üzere toplam enerjinin %60’ını tüketiyor. Keza sera gazı salımlarını da düşündüğümüzde, ülkemizin her geçen gün artan enerji talebinin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, enerjinin verimli kullanılması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrar için son derece önemli. Enerji arzında yaşanan sorunlar ve iklim değişikliği nedeniyle özellikle enerji tüketimi yüksek olan sektörler için enerji verimliliğine yönelik politikaların hayata geçirilmesi önem kazanıyor. Örneğin, ülkemizde konutlarda ortalama enerji tüketimi yıllık 350 kWh/metrekaredir. Ancak gelişmiş ülkelerin standardı olan yıllık 100 kWh/metrekarenin altına düşürüldüğünde bir enerji verimliliğinden bahsedebiliriz. Bu uygulama toplam enerji ithalatında en az %20 tasarruf sağlayacaktır.”


 


İlginizi çekebilir...

VERİMDER: 'Yanlış Malzemeyle Doğru Yalıtım Yapılamaz'

Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda Türkiye'nin dört bir yanında bilinçlendirme seferberliği yürüten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği-VE...
10 Haziran 2019 Pazartesi / 10:51

Kendinden Renkli Malzemelerin Üretimine Başladık

Tepe Betopan Yapı Malzemeleri Genel Müdürü A. Münir İsker...
10 Haziran 2019 Pazartesi / 10:48

Assan Alüminyum'un Fabrikası Galeriye Dönüştü

Assan Alüminyum sanatı ve genç sanatçıları destekleme vizyonu doğrultusunda, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ...
10 Haziran 2019 Pazartesi / 10:48

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.