E-Bültene Abone Olun!

x

Dergimizle ilgili e-bültenleri almak için lütfen e-posta adresinizi yazınız:

 


E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Işıklar Ekoklinker ile Uygulanan Duvarlarda Yalıtım

Işıklar Ekoklinker ile Uygulanan Duvarlarda Yalıtım

16 Kasım 2017 Perşembe / 17:13 | ÜRÜN - MAKALE
164. Sayı (Kasım 2017)
9 kez okundu

Işıklar Yapı Ürünleri olarak son iki yıla dayanan Ar-Ge çalışmaları ile Ekoklinker adı verilen ürün geliştirilmiştir. Ürünün yüzde 100 kil malzeme olması ise sürdürülebilir binaların artmasına katkı sağlamaktadır.

Ekoklinker tuğla ile amaç, iki farklı duvar cidarı oluşturularak binaların hem dış duvarı hem de ara duvarları için çözümler sunmaktır. Dış duvarda kullanılan Ekoklinker 20 ve Ekoklinker 20S tuğlaların amacı, yaz aylarında ısıyı içeri geçirmemek, kış aylarında ise içeride olan ısıyı dışarıya iletmemektir. Ekoklinker 20, yapılan çalışmalar ile TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları yönetmeliğindeki, Türkiye’deki 4 bölgenin sağlaması gereken U (ısıl geçirgenlik katsayısı) değerlerini birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde, Ekoklinker 20S ise tüm bölgelerde sağlamaktadır. Ara duvarlarda kullanılan Ekoklinker 12 ise özellikle konutlarda daire içi ara duvarlar ile komşu daire arasındaki duvarlar için yüksek ses yalıtımı hedefiyle geliştirilmiş bir duvar tuğlasıdır.

Binalardaki insan sağlığı ve konforunu sağlamak için binayı oluşturan her bir parça, dış etkilere karşı kendinden beklenilen performans gereksinimlerini sağlamalıdır. Bu gereksinimler; mekanik dayanım ve stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık ve çevre, kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik, gürültüye karşı koruma, enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı olarak 7 başlık altında incelenmektedir [1, 2].

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yetişkin nüfusun yüzde 15’i az-çok işitme kaybına sahip olup, “Gürültü”, bu işitme kayıplarının başlıca ve kaçınılmaz nedenidir [3]. Dolayısıyla bina içindeki gürültü denetimi ve buna bağlı olarak kullanıcıların iletişim netliğinin sağlanması ile binalardaki ses kalitesi artar ve gereken düzeye ulaşır. Binalarda etkin ses yalıtımını sağlamak için sesin en çok iletildiği elemanlar olan duvar ve döşemelerde gereken önlemler alınmalı, titizlikle detaylandırılmalı ve bu elemanların malzeme seçimi doğru yapılmalıdır.

Devamı için tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

Halojen İçermeyen Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal bir afettir. Yangınların, oluştukları coğrafik al...
16 Kasım 2017 Perşembe / 17:22

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.