Yalıtım Dergisi 191. Sayı (Mayıs-Haziran 2020)

20 Yalıtım / Mayıs - Haziran 2020 yalitim.net “PES ETMEYI SEVMEM, MÜCADELE BENIM KARAKTERIM!” İlk pişmanlığını, “Keşke daha önce üretime geçseydim!” diyerek dile getiriyor. Önce küresel ve lokal markaların bayisi, sonra ithalatçısı sonra üreticisi olarak süre gelen 35 yılın sonunda bugünün inşaat sektörünün ötesinde iş dünyasının da önde gelen fikir önderlerinden biri Orhan Turan. Bu anlatısında, dün onu aksiyona sevk eden iç görüsünü ve bugünden yarına taşıyan vizyonunu okuyacaksınız. Mesafeli ve uzak kabul edilen lider tanımına farklı bir yorum getirmiş ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “İşin başında olmak, bilançoya bakarak başarı ya da başarısızlığı görmek ve bütün bunları yaparken aileyi ihmal etmemek. Hobilere zaman ayırmak hatta topluma katma değer yaracak oluşumların içinde olmak. Kolay değil ama yapmak gerekiyor. Sanırım ben bu süreçte daha çok aileyi ihmal ettim.” diyor. İşte tüm samimiyetiyle kendisini anlattığı, Orhan Turan’ı takdimimdir; fikir önderi, iş insanı ve kişisel duygu ve de düşünceleriyle tekmili birden! Nullifire Satış Müdürü Engin Buz ODE YALITIM YÖNETIM KURULU BAŞKANI ORHAN TURAN: Türbülanslı dönemlerde refleks hızlı ve güçlü olmalı Malumunuz üretim, işsizlik, istih- dam, yatırım anlamında ekonomimiz ve özellikle inşaat sektörü zor bir dönem- den geçiyor. Elbette bilinmezlik piya- sada korku ve panik havası yaratıyor. Şirketlerin kriz döneminde alelacele önlem alıyor olması geç kalmışlıktır. Hun İmparatoru Atila’nın “Hunlar, barış zamanı savaşa hazırlanır!” altın kuralı günümüz iş dünyası için de geçerli. Yıl 2008, işler iyi gidiyor. Bir Acil Eylem Planı (AEP) hazırlamak için herhangi bir sebep de yok. İlk AEP’nı 2008’de hazırladık. Yıl 2017’de gün- düşer, kaçınılmaz olarak şirket zarar eder. Aslında 2017 güncelleme gere- ğini görmemin nedeni şirket içinde iletişimin kesintiye uğramasıydı. İnsan Kaynakları departmanına ‘iç iletişimi artırma’ hedefini verdim. Bir diğer hedef de tasarrufla ilgi- liydi. Kurumsal olarak satınalma prose- dürünü gözden geçirdik. Şirket olarak tasarruf hedeflerimize üretimden satışa kadar her alanda ulaştık. Hala nereler- den tasarruf edebileceğimiz konusuna odaklıyız. İhracat her zaman öncelikli konu- muz oldu. 2012-2013’den başlayarak sistemli olarak Türkiye’de üretim yapan celleyerek, olası krizlere hazırlandık, hazırdık! 2008’de kriz esnasında tüm depart- manların; üretim, satış, pazarlama, ihracat, insan kaynakları ve mali işle- rin ne yapması gerektiğini çalışmıştık. Peki neden? Şirket içinden gözlemle- rime dayanarak birimlerin kendilerini sorumlu oldukları silolara kapattığını diğerleriyle iletişimi kestiğini görmek- teydim. Başarıyla birlikte departman çalışanlarının egoları yükselip bir kon- for alanı oluşuyor. Herkes kendi biri- minde bir duvar örüp, içinde kalmayı tercih ediyor. İş sonuçları ve üretimin kalitesi iletişimin kalitesi düştüğünde Söyleşi: Günseli Özen ODE Pusula dergisi Sayı: 71 - Ocak 2020 SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=