Yalıtım Dergisi 170. Sayı (Mayıs 2018)

46 Yalıtım / Mayıs 2018 yalitim.net MAKALE OSMAN ZEKİ ŞAHİN / (Mimar, KTÜ) Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü YRD. DOÇ. DR. YELİZ TÜLÜBAŞ GÖKUÇ / Balıkesir Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü 1. GIRIŞ G iydirme cephe sistemlerinin dünyada kullanılmaya başlanmasından bu yana yaklaşık 200 yıl geçmiştir. Tabi, bu çeliğin ve camın bulunması işlenmesi ve beraber kullanılması ile farklı bir boyuta, sonra- sında alüminyumun (hafif malzeme) bulunup işlenmesi ve camla beraber kullanılması ile çok daha farklı bir boyuta taşınmıştır. Ülkemizde ise 1960’lı yıllarda ilk cephe uygulamaları (Zincirlikuyu Karayolları Binası ve Kızılay Emek İşhanı) yapıl- maya başlanmış, son 25 yıldır ise sürekli gelişen bir ivmeyle cepheler ülkemizde artarak uygulanmaya devam eden bir iş haline gelmiştir. Bu çalışmada, giydirme cephelerle ilgili bu hızlı süreç devam ederken, “giydirme cephelerin gerçek işlevlerini (hava geçirimsizlik, su sızdırmazlık, rüzgar (taşıyıcılık) performansı) yerine getirip getirmediği irdelenmeye çalışılmıştır. 2. GIYDIRME CEPHE KAVRAMI Giydirme cephe kavramına ilişkin literatürde çok sayıda tanımlama yer almaktadır (1, 2, 3, 4). Direk (2003)’e göre giydirme cephe; yapının taşıyıcı sis- temi içinde hiçbir görevi olmayan, bu taşıyıcı sisteme kendi ölü yükü ve etkilendiği rüzgâr, deprem gibi yükleri özel bağlan- tılarla ileten, yapı fiziği sorunlarını ince bir kesitte çözebilen, dayanıklı, hafif gereçlerle yapılan, yalıtım ve güvenlik prob- lemlerini eksiksiz yerine getirebilen, modüler koordinasyon ilkelerine uygun olarak hazırlanan bir düşey kabuktur [1]. Başka bir kaynağa göre ise giydirme cephe; modüler koor- dinasyon ilkelerine uygun olarak hazırlanan, yapının taşıyıcı sistemine dahil olmayıp kendi ağırlığını ve rüzgar yükünü ALÜMİNYUM VE CAM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE PERFORMANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=