E-dergi
e-dergi
Kılavuz

Kılavuz

Ses Yalıtım Kılavuzu

3. Bölüm

3. GÜRÜLTÜ - GÜRÜLTÜ KONTROLÜNÜN PLANLANMASI

Elastik bir ortamda işitme duyusunun algılayabildiği küçük basınç dalgalanmalarının ya da değişimlerinin oluşturduğu duyuma “Ses” denir. “Gürültü” ise fiziksel olarak gelişigüzel yapılı ve birbiriyle uyumlu tonal bileşenleri bulunmayan, genelde yüksek düzeyli karmaşık ses toplulukları olup, sübjektif olarak istenmeyen ses olarak nitelendirilir.
Gürültü, insanların işitme duyusunu olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, çalışma performansını azaltan, çevrenin dinlendirici özelliklerini azaltarak veya yok ederek niteliğini değiştiren, karmaşık seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisidir. Aynı zamanda gürültü, son yıllarda fazlaca rahatsızlığa neden olan çevresel problemlerin de başında gelmektedir. Birey ve toplum sağlığı üzerinde zarar verici etkileri tüm dünyaca kabul edilmiş olan gürültü kirliliği sorunu, diğer kirlenme türleri gibi insanlara olduğu kadar çevreye de rahatsızlık vermektedir. İstenmeyen ses olarak tanımlanabilen gürültü, sanayinin gelişmesi, nüfus artışı ve plansız şehirleşmeye bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, bu bölüm kapsamında gürültü ölçütü düzeyleri ve gürültünün sınıflandırılmasına değinilerek, gürültünün kontrolü için planlama kriterleri belirtilmiştir.

Devam için tıklayınız...

Geri
share on twitter share on facebook