E-dergi
e-dergi
Haberler

Gazbeton Enerji Verimliliğinde Yüzde 50 Fark Yaratıyor

Modern dünyanın duvar örgü malzemesi olan gazbeton, yüksek ısı yalıtımı değerleri ile sağladığı enerji verimliliğiyle yapılarda fark yaratıyor.

Bünyesinde durgun hava dolu milyonlarca gözenek barındıran gazbeton, bu sayede yüksek ısı yalıtım değerlerine sahip. Bunun bir sonucu olarak, yapılarda sağladığı enerji verimliliği ile fark yaratıyor. Gazbetonun ısı yalıtım gücü en yüksek kagir yapı malzemesi olduğunu vurgulayan TGÜB Genel Sekreteri Gülay Özdemir, “Bina duvarlarında tam anlamıyla ısı yalıtımı sağlamanın en pratik ve ekonomik çözümü, gazbeton kullanımıdır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan tek katlı bina araştırmasında, ikame ürünlere kıyasla gazbetonun ısıtma ve soğutma maliyetlerinde yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağladığı ortaya konmuştur. Gazbetonun sağladığı enerji verimliliği, ülke ve aile ekonomisine önemli katkılar sağlıyor, çevre dengesi korunuyor. Bunun yanında gazbeton ile inşa edilmiş yapılar, sağlanan ısıl konfor ile sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Gazbeton’un ısı yalıtımı konusundaki üstünlüğü, binalarda enerjinin verimli kullanılmasını, bina içinde ısıl konforun maksimum olmasını, ısıtma ve soğutma giderlerinin en aza indirilmesini sağlar. Gazbeton duvarların yalıtım gücü ve ısıl performansı ile duvar yüzeyinin ısı dalgalanmaları daha dengeli olmaktadır” dedi.
Enerji kaynaklarının hızla tükendiği ve artan maliyetlerin tüketiciyi zor durumda bıraktığı günümüzde, alınması gereken tasarruf önlemlerinin başında ısı yalıtımının geldiğine değinen Özdemir; “Isı yalıtımı, son yıllardaki ulusal/uluslararası yasa ve yönetmeliklerin etkisiyle artık gerekliliğin ötesine geçerek ciddi bir zorunluluk haline gelmiştir. Enerji verimliliği ile ilgili yapılan yasal düzenleme çerçevesinde yayınlanan ‘Bina Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre yeni inşa edilen yapıların Enerji Kimlik Belgesi’ne sahip olması, eski yapıların da 2017 yılına kadar belge edinmesi zorunlu kılındığından, yapılarda yalıtım değerleri yüksek malzeme kullanımı teşvik edilmektedir” dedi.

9 Kasım 2015

Geri