E-dergi
e-dergi
Teknik

Esnek Hava Kanallarında Hijyen

İnş. Müh. Faruk Bilal
Himerpa A.Ş. / Teknik DanışmanNeden İç Ortam Hava Kalitesi Önemlidir?

Hayatımızın yüzde 90’ından fazlasını iç ortamlarda geçiriyoruz. Dolayısıyla iç ortam hava kalitesi yaşantımızda, dış ortam hava kalitesine göre daha önemli bir yer tutuyor. İç ortam hava kalitesinden en fazla etkilenenler ise hassas yapıya sahip olan çocuklar, yaşlılar ve hastalardır.
İç ortam hava kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi uçucu organik maddeler, yani kimyasal emisyonlardır. Hemen hemen tüm yapı malzemelerinden kimyasal emisyon açığa çıkmakta ve belki tek başına bir ürünün oluşturduğu emisyon yüksek olmasa da tüm kaynaklardan açığa çıkan emisyonlar birleştiğinde tehlikeli seviyelere ulaşabilmektedir. Herhangi bir iç ortamda 50 ila 100 çeşit uçucu organik madde aynı anda bulunabilmektedir.
İç ortamlarda yüksek seviyede uçucu organik madde bulunması hem kısa vadeli hem de uzun vadeli sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Astım ve alerji krizlerini tetikleyebilir, baş ağrısı ve grip benzeri semptomplara sebep olabilir, gözlerde kaşınma ve tahrişe, bulantı, yorgunluk, ağrılı kuru boğaz, burun kanaması ve hatta hafızada zayıflamaya neden olabilir. İnsanlar en yüksek uçucu organik madde miktarına evlerde maruz kalmaktadırlar. Yüksek uçucu organik madde miktarına maruz kalan çocuklar, yetişkinlerden dört kat fazla astıma yakalanma riski taşımaktadırlar. 1980 yılından 1994 yılına kadar 5 yaş altındaki çocuklarda astıma yakalanma oranı yüzde 160 artmıştır (U.S. EPA 2005). İç ortam hava kalitesi, dış ortam hava kalitesinden 2-5 kat daha kirli olabilir. Kötü iç ortam hava kalitesi kısa ve uzun vadeli sağlık problemlerine yol açalabilir.

Greenguard Sertifikası Nedir?
Amerika Standartlar Enstitüsü’nün iç ortam hava kalitesi standartlarını oluşturmak için yetki verdiği Greenguard Organizasyonu, yapı ürünlerinden açığa çıkan kimyasal emisyonlara hem iç ortamlar hem de kreş, okul gibi hassas bölgeler için kriter oluşturmuştur ve bu kriterlere uyan ürünleri sertifikalandırmaktadır.
Greenguard sertifikası, ürünün düşük seviyede emisyon yaptığının garantisidir. Greenguard sertifikasına sahip ürünler bağımsız bir organizasyon tarafından test edilir ve testler belirli aralıklarla tekrar edilir.
Greenguard kimyasal emisyon standartları, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Kaliforniya eyaleti, Almanya Blue Angel programı ve saygın halk sağlığı birimlerinin emisyon kriterleri baz alınarak oluşturulmuştur. Greenguard İç Ortam Hava Kalitesi sertifikalı ürünler ev ve ticari binalarda; Greenguard Çocuk ve Okul sertifikalı ürünler ise kreş, okul ve hastaneler gibi hassas binalarda kullanılabilir.

Greenguard Sertifikalı Ürünleri Kullanmanın Getirdiği Avantajlar
Evinizi Greenguard sertifikalı düşük emisyona sahip ürünlerle döşemeniz, iç ortam hava kalitesini yükselterek daha sağlıklı bir iç ortam oluşturmanızı sağlayacaktır. Greenguard sertifikalı ürünler dünyadaki en zor kimyasal emisyon kriterlerini tutturmaktadır. Ürünler bilimsel olarak 10 binden fazla kimyasal için taranır ve düzenli olarak testler devam ettirilir.


Anti-Mikrobiyal Flexible Hava Kanalı 
Mikroorganizmalar, yani bakteriler ve mantarlar, gözle göremediğimiz ama birçok hastalığın kaynağı olan iç ortam kirleticileridir. İç ortamlarda birçok üreme yerleri olmasıyla birlikte, karanlık ve sıcak ortamı ile hava kanalı sistemleri, mikroorganizmalar için çok önemli ve elverişli bir yaşam bölgesi oluşturmaktadır.
İç hava kalitesinin yükseltilmesi adına havalandırma sisteminin iç ortama bağlanan son parçalarından birini oluşturan flexible hava kanallarına “anti-mikrobiyal3 özellik kazandırılmıştır. Bu özelliği kazandırmak adına hem en sağlıklı hem de en son teknoloji kullanılmıştır.
   
Anti-Mikrobiyal Teknoloji
Anti-mikrobiyal gümüş parçacıkları polymer bir kapsül içine yerleştirilmiştir. Bu nano ölçülerinde inşa edilmiş polymer kapsül güvenli, sağlıklı ve kuvvetli bir anti-mikrobiyaldir. Kuvvetli bir anti-fungaldır. Katalitik mekanizma ile çalışır. Gümüş parçacıklarını serbest bırakmaz ve dolayısıyla çevreye duyarlı ve uzun ömürlüdür.


Genel Özellikler
Alu Hygiene Green izolesiz alüminyum flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve atık gaz sistemleri için özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir yalıtımsız flexible hava kanalıdır. Çok katlı laminasyonlu alüminyum ve polyester malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. Alu Hygiene Green flexible hava kanalları sızdırmazdır.
Alu Hygiene Green son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleştirme yerlerinde montajı kolaydır.
Alu Hygiene Green flexible hava kanalları yüzlerce kimyasal için taranmış, dinamik test odasında test edilmiş ve hem iç ortam kriterlerine hem de çocukların hassas yapısı dikkate alınarak kreş ve okul gibi ortamlar için geliştirilmiş daha düşük seviyedeki kriterlere uygun olduğu sertifikalandırılmıştır.
Greenguard kimyasal emisyon kriterlerine uyan, sertifikalandırılmış, hemen hemen hiç emisyon yapmayan 
Alu Hygiene Green flexible hava kanallarını kullanarak iç ortam hava kalitesi garantiye alınabilir.
Alu Hygiene flexible hava kanallarının boyutları, toleransları ve mekanik dayanım özellikleri EN 13180 standardına göre test edilmekte, sınıflandırılmakta ve sertifikalandırılmaktadır.
Anti-mikrobiyal test sertifikaları vardır. Test raporu olan bakteri ve mantarlar: E. Coli, P. Aeruginosa, S. Aureus, Legionella Pneumophila, Aspergillus Niger,  Paecilomyces Variotti, Chaetomium Globosum, Gliocladium Virens, Aureobasidium Pullulans. 
Testler ISO 22196, ASTM G21 standartlarına göre yapılmaktadır.

Geri