E-dergi
e-dergi
Röportaj

BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürü ve BDT Ülkeleri Pazar Yöneticisi Buğra Kavuncu: "Sürdürülebilir bir Gelecek için Kimya Yaratıyoruz"Yaklaşık bir buçuk senedir BASF Yapı Kimyasalları'nın Genel Müdürlüğü görevini yürüten Buğra Kavuncu'dan BASF'in son dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi aldık. Kavuncu, "Son dönemde inşaat sektörüne olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak sektöre yönelik yepyeni bir marka oluşturduk ve inşaat alanındaki zorlukları karşılayacak Master Builders Solutions markası adı altında birden çok çözümü müşterilerimize sunduk" diyor...


Yalıtım: BASF Yapı Kimyasalları’nın son senelerde ciddi bir yapılanma içine girdiğini ve farklı operasyonlar yapıldığını gözlemliyoruz... Bunları kısaca özetleyebilir misiniz?  

Buğra Kavuncu: Son dönemde inşaat sektörüne olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak sektöre yönelik yepyeni bir marka oluşturduk ve inşaat alanındaki zorlukları karşılayacak şekilde Master Builders Solutions markası adı altında birden çok çözümü müşterilerimize sunduk. Küresel altyapı stratejimiz gereğince Asya’da 2013’ün mart ayında duyurduğumuz markamızı neredeyse tüm ülkelerde lanse ettik. Master Builders Solution’ın lansmanı küresel olarak 2014’ün ilk yarısında tümüyle tamamlanmış olacak. Master Builders Solutions’ı, global ölçekte teknolojiler ve işlevleri biraraya getirme yetkinliğimizin somutlaşmış hali olarak konumlandırıyoruz. Bu global marka ile Master Builders®, Glenium® ve Ucrete® gibi başarısı daha önce kanıtlanmış otuza yakın özel markayı tek çatı altında birleştiriyoruz. Bu yeni oluşum inşaat sektörü için yüz yılı aşkın süredir devam ettirilen yenilik geleneğimize  dayanıyor.

Yalıtım: BASF, Türkiye’yi nasıl görüyor, Türkiye ile ilgili plan ve projeleri nelerdir?

Buğra Kavuncu: BASF’nin, Tür-kiye’de 130 yıldan uzun bir geçmişi bulunuyor ve 40 yılı aşkın bir süredir de Türkiye’de kendi üretim tesislerimizi işletiyoruz. 2006 yılında Degussa Construction Chemicals’ın satın alınması neticesinde önemli bir yapı kimyasalları üreticisi haline gelen BASF, geçtiğimiz aylarda Adana’da BASF Yapı Kimyasalları tesisini açarak toz ve beton katkı maddeleri üretmeye başladı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgenin ekonomisi, yüksek büyüme oranlarına ve altyapı ile diğer inşaat projelerinde yüksek yatırımlara sahip. BASF’nin Türkiye’deki üretim tesislerini genişletiyor ve sürdürüyor olması, markanın ülkeye olan bağlılığını açık bir şekilde gösteriyor.

Yalıtım: 2013’ü nasıl geçirdiniz ve 2014 yılından beklentileriniz neler?

Buğra Kavuncu: Geçtiğimiz yılın özellikle olumsuz kur etkileri değerlendirildiğinde zorlayıcı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Tüm şartlara rağmen BASF genel öngörülerini koruduğu başarılı bir yıl geçirdi ve yıl boyunca sağlam performansını devam ettirdi. Sektörün ve dünya ekonomisinin tüm şartlarına rağmen yılı sağlam geçirdik ve rakamlardan memnunuz. Zorlayıcı ortamın bir süre daha devam edeceğini düşündüğümüz 2014’te, gündeme ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor ve inşaat sektörüne etki edeceğini öngörüyoruz.
Dünyanın lider kimya şirketi olarak, “Sürdürülebilir bir Gelecek için Kimya Yaratıyoruz” stratejimiz doğrultusunda ekonomik başarıyı, sosyal ve ekolojik hedeflerle birleştirmeyi de her sene olduğu gibi bu sene de devam ettireceğiz. BASF, büyüme fırsatlarını yakalayabilmek adına sistematik olarak ürün ve teknoloji portföyünü genişletecek ve aynı zamanda Ar-Ge’ye yatırım yapmayı sürdürecektir.

Yalıtım: Yapı kimyasalları ve yalıtım sektörleri hakkında yorumlarınız nelerdir? 

Buğra Kavuncu: Günümüzde kentlerde, kırsal bölgelere kıyasla çok daha fazla sayıda insan yaşıyor. BASF’nin tahminlerine göre 2050 yılında nüfusun yaklaşık 9 milyara ulaşması ve bunun yüzde 75’inin kentlerde yaşaması bekleniyor. Bu durum da inşaat açısından yeni konseptlerin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. BASF, inşaat sektörünün önde gelen hammadde, sistem ve çözüm sağlayıcısı olarak binaların enerji verimliliğinin ve ömürlerinin artırılmasına yardım ediyor. Ayrıca yapım esnasında gerekli olan kaynakların miktarını azaltan ve yaşam konforuna daha fazla katkıda bulunan çözümler geliştiriyoruz. Türkiye’de, sektörün en önemli sorununun kalite ve standart gelişimindeki duyarlılık eksikliği olduğunu düşünüyorum. Günümüz dünyasında, çevreye duyarlı yapıların inşası önemli olmanın ötesinde neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumda. BASF, sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ederek çözümler sunuyor. 

Yalıtım: Yapı kimyasalları sektöründe firma sayısının çok olduğu bir ülkede BASF bu rekabette nasıl farklılaşıyor, ne gibi stratejiler yürütüyor?

Buğra Kavuncu: Master Builders Solutions markamız altında müşterilerimizin karşılaştıkları spesifik zorluklara yanıt verebilmek için portföyümüzdeki doğru bileşenleri biraraya getiriyoruz. Dahası, Master Builders Solutions markamız, BASF uzmanlarından oluşan global ekibin inşaat sektöründeki tüm bilgi ve deneyimini içeriyor. Sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin artık global bir isme sahip olması, BASF’nin müşterileri ve iş ortaklarına ürün ve hizmetlerle ilgili yüksek kalite ve tutarlılık sağlama taahhüdünü destekliyor.

Yalıtım: BASF’nin sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını özetleyebilir misiniz?

Buğra Kavuncu: Dünyanın lider kimya şirketi olarak sadece iş ortaklarımıza değil, aynı zamanda topluma karşı büyük sorumluluk taşıdığımızın bilincinde olan bir kuruluşuz. Sürdürülebilirlik yönetimi, şirketimizin “Sürdürülebilir bir Gelecek için Kimya Yaratıyoruz” amacını uygulamaya sokmamıza yardımcı olarak “Sürdürülebilir Çözümler Sağlıyoruz” stratejik ilkemizi destekliyor. Temelimizi sürdürülebilirliğin üzerine inşa ediyor ve sayısı artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir katkıda bulunuyoruz. Şirketin karbon emisyonları raporu, tedarikçiler ve nakliyenin yanı sıra üretim ve atıkların atılmasını da içeriyor. Bu sayede BASF, karbon emisyonlarının raporlanmasında kabul gören global standart olan Sera Gazı Protokolü’ne sıkı bir şekilde bağlı kalıyor. BASF’nin 2012 yılındaki karbon ayak izi, şirketin üretimdeki karbon emisyonlarını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. 2002 yılından beri, satılan ürünlerin metrik tonu başına emisyonlar yaklaşık yüzde 32 azalma gösterdi. Şirketin 2020 yılı hedefi ise yüzde 40. 
Bu gelişmelere ek olarak, BASF sorumlu su kullanımına yönelik gönüllü bir Avrupa endüstri standardı olan European Water Stewardship’ten (Avrupa Su Yönetimi Standardı) altın seviyede belge alan ilk kimya şirketi oldu. 

Yalıtım: Yeni ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Buğra Kavuncu: BASF “Green Sense Concrete” (Yeşile Duyarlı Beton) konseptini ilk kez beton üreticilerinin beğenisine sunduk. BASF olarak, kimya ve malzeme bilimindeki öncü yaklaşımımız ve uzmanlığımız sayesinde geliştirdiğimiz “Yeşile Duyarlı Beton” konseptiyle betonu optimize ederken, doğal kaynakların korunmasını sağlayan ve tüketilen malzeme miktarını düşüren ileri teknoloji yeni nesil beton katkıları da geliştirdik. Geliştirilen bu ürünler yapıların servis ömrünü uzatırken, enerji ihtiyacını düşürüyor ve yerel geri dönüşümlü malzemelerin performanstan ödün vermeksizin kullanılmasını sağlıyor. 
Ayrıca, yüksek performanslı teknolojik ürün grupları olan Glenium, Rheomatrix ve X-Seed markalı ürünlerinin yanı sıra hazır beton, prekast ve yeraltı yapı kimyasallarını da tanıttık. Diğer yandan yukarıda belirtildiği gibi Master Builders Solutions markası altında birçok ürünümüzü biraraya getirerek yeniden markalama çalışması gerçekleştirdik.

Geri