E-dergi
e-dergi
Yakın Plan

Laboratuvar ve Personel Belgelendirme Birimleri ile TEBAR A.Ş.
TEBAR'ın, "Laboratuvar" birimi ağırlıklı olarak üreticilere, inşaat şirketlerine, müteahhitlere, denetim fonksiyonu olan kuruluşlara yönelik olarak deney ve CE işaretlemesi hizmeti sunarken, "Personel Belgelendirme" birimi ise yalıtım uygulaması gerçekleştiren kişilere hizmet veriyor.
TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş., uluslararası, ulusal ve/veya bölgesel olarak kabul görmüş standartlara göre test, belgelendirme gibi muhtelif uygunluk değerlendirme hizmetleri vermek amacıyla 23 Ekim 2007 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Genel olarak TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’nin faaliyetleri; laboratuvar hizmetleri ve personel belgelendirme hizmetleri olmak üzere mali ve idari olarak birbirinden bağımsız iki ana birim tarafından yürütülüyor. Laboratuvar birimi ağırlıklı olarak üreticilere, inşaat şirketlerine, müteahhitlere, denetim fonksiyonu olan kuruluşlara deney ve CE işaretlemesine yönelik hizmet sunarken, personel belgelendirme birimi ise yalıtım uygulaması gerçekleştiren kişilere hizmet veriyor.

Laboratuvar Birimi
TEBAR A.Ş. yalıtım malzemelerinin CE işareti ile pazara arz edilmeleri sürecinde, onaylanmış test laboratuvarı olarak sunmuş olduğu hizmetlerin yanı sıra üreticilerin altyapılarında yer almayan deneyleri, üretici adına gerçekleştirerek, fabrika üretimine de destek oluyor. TEBAR A.Ş., yoğun bir şekilde yalıtım malzemesi kullanan inşaat firmaları ve müteahhitler için standartlara uygun olmayan ürünleri kullanmadan önce tespit ederek, hatalı uygulamaların önüne geçmelerine yardımcı olarak, prestiji yüksek projelere imza atmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca denetim hizmeti veren kamu kurumları ve yapı denetim kuruluşları, sorumluluklarının gereğini, TEBAR A.Ş. tarafından sağlanan laboratuvar imkânları ile birlikte daha etkin olarak gerçekleştirebiliyorlar.

Yapmış olduğu yatırımlarla yalıtım sektöründe, en geniş kapsamlı akredite test laboratuvarı olarak yer edinen TEBAR A.Ş., bilgi birikimi ve altyapı çeşitliliğiyle de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Türkiye’den atanan ilk onaylanmış test laboratuvarı olma kimliğine sahip.

Hizmet Sunulan Ürünler:

Isı Yalıtım Malzemeleri: Camyünü (EN 13162), Taşyünü (EN 13162), Ekspande Polistiren Köpüğü (EPS) (EN 13163), Ekstrüde Polistiren Köpüğü (XPS) (EN 13164), Poliüretan Köpüğü (PUR) (EN 13165) vb.

Isı Yalıtım Sistemleri ve Bileşenleri: Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinde kullanılan sıva, yapıştırıcı, son kat kaplama, ısı yalıtım levhası

Tesisat Yalıtım Malzemeleri: Camyünü (EN 14303), Taşyünü (EN 14303), Elastomerik Kauçuk Köpüğü (EN 14304), Polietilen Köpüğü (EN 14313) vb.

Su Yalıtım Örtüleri: Çatı veya temellerde kullanılan polimer bitümlü su yalıtım örtüleri (EN 13707, EN 13969, EN 13970), PVC, TPO, EPDM, LDPE, HDPE vb. esaslı plastik/kauçuk esaslı su yalıtım örtüleri (EN 13956, EN 13967, EN 13984), çatı ve cephe kaplamaları altında kullanılan su yalıtım örtüleri (EN 13859-1, EN 13859-2), neme karşı yalıtım amacıyla kullanılan su yalıtım örtüleri (EN 14909) vb.

Sürme Su Yalıtım Malzemeleri: Bitüm esaslı sürme su yalıtım malzemeleri (EN 15814), seramik arkasında kullanılan sürme su yalıtım malzemeleri (EN 14891)

Çatı Kaplamaları: Shingle (EN 544)

Yapıştırıcılar: Çimento esaslı, dispersiyon esaslı ve reaksiyon reçineli Seramik Yapıştırıcıları (EN 12004)

Personel Belgelendirme Birimi
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve/veya gösterecek olan işgücünün yetkinliğinin ve niteliklerinin Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde hazırlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre ölçülmesi ve belgelendirilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla TEBAR A.Ş. 2013 yılından itibaren hizmet kapsamına Personel Belgelendirme alanını da dahil etti. Ulusal Mesleki Yeterlilikler çerçevesinde sunulacak olan Personel Belgelendirme hizmetlerinin bağımsız, tarafsız ve eşitlikçi bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla, TEBAR A.Ş. bünyesinde ulusal ve uluslararası mevzuatlarda tanımlanan şartlara uygun olarak TS EN ISO/IEC 17024 standardını esas alan bir Kalite Yönetim Sistemi hayata geçirildi ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından inşaat kolu altında yer alan ısı yalıtımcısı, su yalıtımcısı, ses yalıtımcısı ve yangın yalıtımcısı mesleklerinde akredite edildi.

TEBAR A.Ş., akreditasyon sürecinin ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından gerçekleştirilen denetimleri de başarı ile tamamlayarak yalıtım sektörü ile ilgili seviye 3 mesleklerde personel belgelendirme kuruluşu olarak yetkilendirildi. TEBAR A.Ş. Personel Belgelendirme Sistemi kapsamında;
12UY0057-3: Isı Yalıtımcısı Seviye 3
12UY0058-3: Su Yalıtımcısı Seviye 3
12UY0059-3: Ses Yalıtımcısı Seviye 3
12UY0060-3: Yangın Yalıtımcısı Seviye 3 mesleklerinde yetkilendirildi.

Başvuru
Isı yalıtımcısı, su yalıtımcısı, ses yalıtımcısı ve yangın yalıtımcısı mesleklerini icra eden kişiler veya bu kişileri istihdam eden firmalar, Ulusal Mesleki Yeterlilikler çerçevesinde belgelendirme başvurusunda bulunabiliyorlar. Başvuru için Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurarak, ekinde Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte elden, kargo ya da faks yoluyla TEBAR’a iletilmesi yeterli oluyor.

Yeterlilik Sınavları
Adayların başvurduğu alanlara göre teorik ve uygulamalı sınav yerleri ve sınav tarihleri TEBAR A.Ş. kurumsal internet sayfasında ilan ediliyor. Aday, belirlenen tarihlerde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili teorik sınava ve başvurdukları meslek grubuna göre uygulama sınavına giriyor. Teorik sınavların değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Adayın başarılı sayılabilmesi için her bir yeterlilik biriminden en az 60 tam puan alması gerekiyor.

Uygulamalı sınav, ulusal yeterlilikler esas alınarak belirlenmiş kriterler ve puanlamalar dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Adayların uygulamalı sınavdan başarılı kabul edilmeleri için her bir yeterlilik biriminden en az 80 tam puan almaları gerekiyor. Personel Belgelendirme Komitesi kararıyla Belge almaya hak kazanan adaylar, Personel Belgelendirme Sözleşmesi imzalayarak belge sahibi oluyorlar.

12UY0057-3 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3
Zorunlu Birimler
12UY0057–3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0057–3/A2 Temel, Döşeme ve Tavanlarda Isı Yalıtımı
12UY0057–3/A3 Duvarlarda Isı Yalıtımı

Seçmeli Birimler

12UY0057–3/B1 Çatılarda Isı Yalıtımı
12UY0059-3 SES YALITIMCISI SEVİYE 3

Zorunlu Birimler
12UY0059-3/A: Ses Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0059-3/A2: Tavan ve Döşemelerde Ses Yalıtımı
12UY0059-3/A3: Duvarlarda Ses Yalıtımı
12UY0059-3/A4: Gürültü Kaynaklarında Ses ve Titreşim Yalıtımı
12UY0058-3 SU YALITIMCISI SEVİYE 3

Zorunlu Birimler
12UY0058-3/A1 Su Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0058-3/A2 Temel ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı
12UY0058-3/A3 Islak Hacimlerde Su Yalıtımı
12UY0058-3/A4 Çatılarda Su Yalıtımı

Seçmeli Birimler
12UY0058-3/B1 Depolarda ve Havuzlarda Su Yalıtımı
12UY0058-3/B2 Tünel, Köprü ve Viyadüklerde Su Yalıtımı 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI SEVİYE 3

Zorunlu Birimler
12UY0060-3/A1: Yangın Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0060-3/B1: Çelik Yapılarda Taşıyıcı Elemanların ve Sanayi Yapılarının Yangın Yalıtımı

Geri