Haber

YEM Yayın’dan Yeni Kitaplar


Bir şantiyenin kuruluştan kapanışa yönetim öyküsünü anlatan “Şantiye Yönetimi” kiabı YEM Yayın’dan çıktı. Y. Mimar Firuzan Baytop, yeni kitabı “Şantiye Yönetimi”nde, başarılı bir şantiye yönetmenin esaslarını; şantiyenin yerinin seçilmesinden şantiyeye malzeme, ekipman, işçi, taşeron sağlanmasına; ihale, sözleşme, hakediş yapma yöntemlerinden personel, yüklenici, kontrol, yerel yöneticilerle iyi ilişkiler kurma ve sürdürme yollarına kadar geniş bir perspektifte anlatıyor. YEM Yayından çıkan bir diğer yeni kitap da “Erginoğlu & Çalışlar / Seçilmiş İşler”. Erginoğlu & Çalışlar mimarlık ofisinin gerçekleştirdiği projelerden derlenen seçki, “Erginoğlu & Çalışlar / Seçilmiş İşler 1993–2010” adlı kitapta biraraya geldi. Kitapta, 1993-2010 yılları arasında gerçekleştirilen 38 seçme proje; eskizler, mimari çizimler, diyagramlar, maket ve bina fotoğraflarıyla inceleniyor.
Geri
share on twitter share on facebook