E-dergi
e-dergi
Teknik

Isı Yalıtımında XPS


MELTEM YILMAZ
XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği
Genel Koordinatörü

Kasım - Aralık 2010 / Sayı 87

Türkiye’de enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyaca cevap verememektedir....

Türkiye’de enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyaca cevap verememektedir. Yeryüzünde enerji kaynaklarının zamanla azalması, küresel ısınma, tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına almalarını ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizde de başta sanayi ve konut sektörleri olmak üzere enerji tüketimi her geçen yıl artmaktadır. Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 33’ü konutlarda, yüzde 39’u sanayide gerçekleşmektedir. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Enerjinin etkin kullanılması ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak kullanıcının düşük yakıt masraşarı ile ısınma ve soğutma yapabilmesi ve dolayısıyla hava kirliliğinin de azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla, yapı bileşenleri ve dış ortam arasındaki ısı kaybını azaltmak için yapılan işlemlere “ısı yalıtımı” denir. Binalarda ısı kayıplarının yüzde 25-40’ı duvarlardan, yüzde 20-25’i çatılardan, yüzde 15-25’i ısı köprülerinden ve yüzde 10-20’si doğramalardan gerçekleşmektedir.
Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması, ancak yapı iyi tasarlanır, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunursa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması ise yalıtımla sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı, yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarını yapı içerisinde sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemliyse, yapının dış etkenlere karşı korunması da içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

XPS
Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS’in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen balpeteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava, hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır. Hattan çıkan malzemenin yüzeyi, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

XPS’İN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Bünyesine Su Emmeme ve Donma Çözülme Dayanımı
Su, bünyesine girdiği ısı yalıtım malzemelerinin  bozulmasına neden olduğu gibi ısı yalıtım değerlerini de düşürmektedir. Su, ısıyı havadan 25 kat daha fazla iletmektedir. Hücre yapısı sayesinde suya ve neme karşı dayanıklı Ekstrüde Polistren Köpükler, yapılarda uzun ömürlü ve güvenli detay çözümleri sunar. Suyun sebep olacağı yalıtım zaaşarına izin vermez, yalıtım performansını yapı ömrü boyunca devam ettirir. XPS levhaların bu özelliği sayesinde detaylarda önemli avantajlar sağlanır. Örneğin teras çatılarda, ters teras çatı sisteminde olduğu gibi su yalıtımını koruyan, uzun ömürlü detay çözümlerine olanak tanır. Dış cephe mantolama sistemlerinde sürekli dış iklim şartlarına maruz kaldığında suyu bünyesine emmemesi ve donma-çözülme döngüsündeki dayanımı sayesinde malzemenin dayanıklılığı bina ömrü boyunca sürer ve zaman içinde ısı yalıtım performansı değişmez.

Düşük Isı İletkenlik Değeri:
l=0,030-0,035 W/mK
Bu özellik malzemenin ısı yalıtım değerini belirler. Birbirine paralel iki yüzeyin sıcaklıkları arasındaki fark 1 °C olduğunda, birim zamanda (1 saat) birim alan (1 m2) ve bu alana dik yöndeki birim kalınlıktan (1 m) geçen ısı miktarıdır. Birimi kcal/ mh C=1.163 W/mK
XPS Levhalar 0,030-0,035 W/mK ortalama ısı iletkenliği ile diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha ince kullanıldıkları durumda dahi daha üstün yalıtım performans değerlerine ulaşılır.

Yüksek Basma ve Eğilme Mukavemeti
Yüzde 10 deformasyon meydana getiren basma gerilmesi veya basma dayanımı EN 826’ya göre tayin edilir. Örneğin, CS(10/Y)200, 200 Kpa basma dayanımını, CS(10/Y)300, 300 kPa basma dayanımını ifade eder.

Optimum Buhar Difüzyon Direnci Sayesinde Kullanım Yerine Uygun µ Değeri m= 50-250 EN 12086
Su buharı difüzyon direnci, bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında birim zamanda, birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder. Yapıların duvarından gerçekleşen difüzyon (halk arasında nefes alma) mekanizması, her yapı malzemesinde m (mü) değeri olarak tanımlanır ve her malzemenin bir buhar geçiş difüzyon katsayısı mevcuttur. Bu değer, malzemelerin havaya oranla buhar geçiş direncini tanımlamaktadır. m (mü) değerleri, XPS ürünleri için dıştan duvar uygulamalarında yaklaşık olarak 50-120, içten duvar uygulamalarında 100-150 ve diğer uygulamalarda 150-200 olan ürünlerin kullanılması, yapı fiziği açısından yoğuşma analizlerinde uygun sonuç verecektir. Bazı yapı malzemelerinin m değerleri:

Hava = 1
Mineral Yün = 1
EPS = 20-100
XPS = 50-250
Bitümlü Membran = 20.000-50.000
Alüminyum Folyo = 1.000.000

Sd Değeri Ne İfade Eder?
Sd = m x d
Nefes alma, malzemenin birim direnç değerinin yanında, kullanıldığı kalınlık ile de doğru orantılıdır. Önemli olan su buharının kat etmesi gereken yolun uzunluğudur.
Sd = Hava tabakasına eşdeğer kalınlıktır.
Örnek verecek olursak aşağıdaki yapı malzemelerinde su buharının kat edeceği mesafeler:
3 cm XPS levha için Sd değeri:
(duvar ürünü için ) 100x0.03 = 3.0 m
4 cm EPS levha için Sd değeri:
50x0.04 = 2.0 m
20 cm betonarme duvar Sd değeri: 100x0.20 = 20.0 m
2 mm bitümlü membran Sd değeri: 20.000x0.003 m = 60.0 m
DIN 4108 Standardına göre nefes almazlık sınırı Sd = 1500 m’dir.


Geri