E-dergi
e-dergi
Teknik

Metal Borularda Taşyünüyle Pasif Yangın Yalımı


Faruk Bilal / Himerpa A.Ş.

Mayıs - Haziran 2010 / Sayı 84

Taşyünü, bazalt kayasından elde edilen inorganik elyaflı bir yalıtım malzemesidir ve yanmaz (A1) yangın sınıfındadır.
Borular, tedbir alınmazsa yapılarımızdaki yatay ve dikey alev, ısı, duman geçişine geçit veren önemli elemanlardandır. Yapılarımızda kullanılan borular, plastik (yanar) ve metal (yanmaz) borular olarak ikiye ayrılır. Yanar boru geçiş noktalarında kullanılan malzemeler olarak da genleşen malzemeler, yakalar kullanılabilir. Yanmaz borular için de harç, macun ve mastik gibi ürünler kullanılabilir.

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinde 2007 Revizyonu ve Borulamalarla ilgili Kısımlar (TYKY 2007)
Yangın kompartımanlarının etkili olabilmesi için, kompartımanı çevreleyen elemanların yangına dayanıklılığı birleşme noktalarında da sürekli olur ve kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklıklar bulunamaz. (TYKY 2007-m.24-7). Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunamaz. Su, elektrik, ısıtma, havalandırma tesisatının ve benzeri tesisatın yangın duvarından geçmesi halinde tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az yangın duvarı yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır (TYKY 2007-m.25-2). Yüksek binalarda çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir (TYKY 2007-m.25-3). Dış cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır (TYKY 2007-m.27-1). Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branşman boruları hariç olmak üzere, 70 mm'den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir (TYKY 2007-m.29-4). Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz (TYKY 2007-m.34-2). Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hal tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz (TYKY 2007-m.38-2,3). Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz (TYKY 2007-m.41-9). Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 metre içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere (veya tesisat borusu) gibi duvar boşluğu bulunamaz (TYKY 2007-m.42-2) .


Geri