E-dergi
e-dergi
Teknik

Isıya Dayanıklı Kumaşların Yangınların Önlenmesi ve Söndürülmesinde Önemi


Dilek ERTAN
2d Yapı


Son yıllarda teknik tekstil alanındaki gelişmeler, yüksek ısıya dayanıklı ve alev almayan kumaşların üretilmesini olanaklı kılmıştır. Geçmişte benzer amaçla kullanılan ürünlerde asbest vb. zararlı maddeler bulunurken, günümüzde bu tür maddeler kullanılmadan da birçok farklı kumaş çeşidi üretilebilmekte, bunlarla kullanım yerlerine ve gereksinimlere göre değişik özelliklere sahip kompozit malzemeler de oluşturulabilmektedir. Bu yazımızda ısıya dayanıklı kumaşlarla imal edilen kaynak battaniyesi ve yangın battaniyesi ele alınmıştır.

1. Kaynak Battaniyeleri
Yangınların çoğu kaynaklı, kıvılcımlı veya alev yardımı ile yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür çalışmalar malzemelere, ürünlere ve yüzeylere istenmeyen, telafisi yüksek maliyetli zararlar verebilmektedir. Kaynak battaniyesi bu tür zararların önlenmesinde son derece pratik ve yararlı bir üründür.
Kullanım yerine ve üretildiği malzemeye bağlı olarak genellikle 600-1200 gr/m2 ağırlığında, 400-1000 °C ısıya dayanıklı kumaşlar kaynak battaniyesi olarak kullanılabilmektedir. Kaynak battaniyesi, kaynak, taşlama, kesme ve alevle yapılan çalışmalarda kıvılcım, çapak ve alevin çevredeki malzemelere doğrudan temasını önleyerek, kıvılcım ve çapakların güvenli şekilde soğumasını sağlar. Bu şekilde yanıcı yüzeylerde yangın oluşumunu önlediği gibi, kıvılcım ve çapakların yüksek ısı nedeniyle istenmeyen ve kalıcı izler bırakmasını da önlemiş olur.

Kullanım Yerleri:
 • Her türlü kaynak, taşlama ve kesme işlemleri sırasındaoluşan, kıvılcım ve çapakların çevreye yayılmasının ve zarar vermesinin önlenmesi amacıyla
 • Alevle yapılan ısıtma, kesme ve yapıştırma gibi kısa süreliçalışmalarda, alevin çevreyezarar vermesinin önlenmesi amacıyla
 • Kaynak robotları, seri kaynak ve kesme işleri yapılan üretim hatları çevresinde oluşabilecek zararın önlenmesi amacıyla
 • Yanıcı ve parlayıcı maddelerin kıvılcım ve çapaklardan korunması amacıyla
 • Aleve ve kıvılcıma duyarlıyüzeylerin istenmeyen etkilerden korunması amacıyla
Hastane, okul, bakımevi, endüstriyel tesisler, turistik tesisler, havaalanları, gar binaları, tarihi yapılar ve diğer pek çok yerde yapılacak bakım, onarım ve yapım çalışmalarında kullanılabilir.

2. Yangın Battaniyeleri
Yangın sırasında ilk müdahale, can ve mal kaybının önlenmesinde veya azaltılmasında büyük önem taşır. ‹lk müdahale zamanında ve doğru yapılmadığında yangın büyür ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olur. Yangın Battaniyeleri, yangına ilk müdahale sırasında kullanılabilecek en akılcı ürünlerdendir.
Yangın battaniyeleri, üretildiği malzemeye bağlı olarak genellikle 400-800 gr/m2 ağırlığında, 500-800 °C ısıya dayanıklı kumaşlardan üretilmektedir.
Yangın battaniyeleri, yangın sırasında ilk müdahale, kurtarma ve kaçış amaçlı kullanılabilen, yüksek ısıya dayanıklı kumaştan imal edilmiş, pratik kullanımlı ürünlerdir. Yangının neden olabileceği can ve mal kaybının önlenmesinde ve azaltılmasında, yaralanmaların önlenmesinde son derece yararlıdır.
Yangın ilk oluştuğunda yanan maddenin, eşyanın veya giysileri alev almış bir kişinin üzerine örterek söndürülmesine yardımcı olur.
Yanan bir ortamdan, daha güvenli başka bir kurtulma olanağı olmadığı durumda, örtünerek kaçılmasına, bu sırada giysilerin alev almasının geciktirilmesine yardımcı olur.

Kullanım Yerleri
 • Yangına duyarlı bölgelerde, yangın istasyonlarında
 • Yangına ilk müdahale ekiplerinin donanımında
 • Yangına neden olabilecek bakım, onarım vb. çalışmalar sırasında
 • Doğal afetlerle ilgili müdahale istasyonları ve ilk yardım setlerinde
 • Ambulans, otomobil, kamyon, otobüs, tekne ve diğer taşıtlarda
 • Okul, hastane, kültür ve sanat yapıları, iş merkezleri gibi çok sayıda insanın bulunduğu yapılarda ve konutlarda, mutfaklarda
 • Endüstriyel tesislerde
 • Gaz, yakıt ve yanıcı kimyasalların dolum noktalarında bulundurulmalıdır.

Geri